Gradiva za občni zbor 2018

  1. Letno poročilo o delu kluba za leto 2017
  2. Finančno poročilo za leto 2017
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2017
  4. Poročilo disciplinskega odbora za leto 2017
  5. Predlog novih organov kluba za obdobje 2018-2019
  6. Predlog koledarja aktivnosti za leto 2018
  7. Predlog finančnega načrta za leto 2018

Luka Renko
predsednik JK Odisej