ZAPISNIK 2017-6. seje IO JK Odisej

Datum: 23.8.2017, od 18:00 do 18:55 v prostorih Bistro Travnik, Dravlje

Prisotni:
– IO: M.Grad, Z.Matič, M.Indihar Štemberger, L.Renko
– NO: J.Lah, D.Virant
– DO: S.Pivk
– Vabljeni: B.Oražem, A.Gogala

Dnevni red:
1. Pregled članstva
2. Mini-12 regata, 2.9., Kočevje [Gogala]
3. Jesenska regata za prehodni pokal [Renko]
4. Zaključni plov – določitev termina in vodje
5. Diskusija glede letnega družabnega srečanja in daril za člane
6. Razno

1. Pregled članstva
Sklep 1: V članstvo se sprejmeta nova člana s člansko številko 483 in 484.

2. Mini-12 regata, 2.9., Kočevje
Vodja dogodka: Andrej Gogala.
Sobota ob 10h. Startnina 10 EUR. Glede hrane se Andrej zmeni z udeleženci ali se zrihta vsaj sendviče. Luka naroči pokale (3x).

3. Jesenska regata za prehodni pokal
Vodja dogodka: Luka Renko
Luka naroči pokali in medalje – želja, da so ponovno tradicionalni pokali.
Regatna navodila: Luka pošlje na regatni odbor v pregled, dopolnitev in potrditev.
Luka pošlje vsem prijavljenim skiperjem vabilo na skiperski sestanek, regatna navodila in poziv na plačilo preostalega najema in štartnine.
Skiperski sestanek: Zvonko Hočevar bo predstavil novosti v JRP 2017-2020, Luka preveri na JZS za kopije jadralnih pravil za vsako barko.
Sukošan/Pršut: Bojan poskrbi z posadko: pršut+kruh (8-10 štruc), sir, 10 + 10 vina
Žminjak: Mojca – večerja tuna ali meso + band + program: predstavitev posadk, hitrostno vezanje vozlov?, darila za nove udeležence?
Tkon: Dejan – večerja dogovorjena, mandrač se dogovori za priveze

4. Zaključni plov – določitev termina in vodje
Določili termin: 28.10-31.10.
Vodja dogodka: Milan Grad
Do naslednje seje se pripravi okvirni razpis.

5. Diskusija glede letnega družabnega srečanja in daril za člane
Ples z glasbo? Zajčja dobrava? Iščemo vodjo dogodka, ki bo vodil organizacijo.
Darila: nekaj idej že imamo, se dogovorimo do naslednje seje.

6. Razno
Ni bilo nobene dodatne teme.

Naslednja seja je predvidena za 4.10.2017 ob 18:00 v ČS Dravlje.