ZAPISNIK 2017-1. seje IO JK Odisej

Datum: 11.1.2017, od 17:00 do 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Grad, Z. Matič, M. Štemberger.

Dnevni red:

 1. Pregled članstva
 2. Občni zbor:
  Predlogi za organe zbora (predsedujoči, zapisnikar…);
  Potrditev poročil za 2016: IO, finančno, NO, disciplinsko;
  Potrditev plana za 2017: koledar in finančni plan;
  Potrditev predloga članarine: sistem točkovanja;
  Predavanje;
  Zakuska.
 3. Otvoritveni plov – določitev datuma
 4. Pomladanska regata – razpis
 5. Jesenska regata – objava razpisa in vabila za druge klube
 6. Razno: Seascape
 1. Pregled članstva:
  Lani je bilo vplačanih 90 članarin.
 2. Občni zbor:
  a) Za predsednika zbora predlagamo Elvis Štembergerja, za zapisnik predlagana Andreja Lakner.
  b) Poročilo predsednika o delovanju JK Odisej v 2016 je sprejeto, finančno je še v izdelavi, poročilo NO tudi, disciplinsko je sprejeto.
  c) Koledar dogodkov v 2017 je zasnovan in objavljen, prav tako finančni plan za 2017.
  d) Potrdili smo predlog spremembe članarine za leto 2017.
  e) Predavanje pripravita naša člana Alenka Babič in Andrej Kosec: Jadranje z Altopom po Sredozemlju.
  f) Zakusko koordinira Z. Matič.
 3. Otvoritveni plov, J24 in Pomladni družabni plov: L. Renko preveri prestavitev termina J24 v drugo polovico aprila, Otvoritveni plov se izvede konec marca – nosilec dogodka M. Grad. Pomladni družabni plov pa konec maja – nosilec dogodka je Marko Pleteršek.
 4. 23. Pomladna regata JKO : se razpiše v sklopu Ptujčanke. Za JKO je nosilec dogodka Boštjan Podobnik.
 5. 26. Monotip regata za prehodni pokal JK Odisej: L. Renko pripravi skrajšan razpis, da se lahko formirajo posadke.
 6. Razno:
  – L. Renko preveri možnost sodelovanja članov JKO na regatah Seascape 18.

 

Druga seja IO JKO bo v sredo, 1.2.2017 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro