Gradiva za občni zbor 2017

Gradivo za občni zbor:
  1. Letno poročilo o delu kluba za leto 2016
  2. Finančno poročilo za leto 2016
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2016
  4. Poročilo disciplinskega odbora za leto 2016
  5. Predlog koledarja aktivnosti za leto 2017
  6. Predlog finančnega načrta za leto 2017
  7. Predlog članarine in sistema točkovanja aktivnosti

Luka Renko
Predsednik JK Odisej

Komentarji so izklopljeni.