ZAPISNIK 2016-5. seje IO JK Odisej

Datum: 4.5.2016, od 18:00 do 18:50 v prostorih ČS Dravlje.
Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Grad, Z. Matič; NO: J. Lah, D. Virant; DO: S: Pivk, L. Brence;
Opravičili so se: K. Avsec, D. Volk, M. Indihar Štemberger.
Vabljen: S. Škrlec, S. Hrvat.

Dnevni red:

  1. Pregled članstva.
  2. Spomladanski dogodki: Spomladanska regata/Ptujčanka (poročilo), Družabni plov (razpis).
  3. Jesenski dogodki: jesenska regata in SloCup
  4. Mini-12: opcije za organizacijo dogodka.
  5. Razno.

1. Pregled članstva:
Do sedaj je bilo vplačanih 80 članarin.
Sklep 1: V članstvo se sprejme nov član s člansko številko 473.

2. Spomladanski dogodki:
Spomladanska regata/Ptujčanka: Slikovne objave z regate so bile objavljene na naši Facebook strani. Vodja dogodka Podobnik pripravi še končno poročilo o dogodku za objavo na spletni strani. Finančno poročilo je pripravljeno, sekretar izplača prispevek kluba k štartnini posameznim skiperjem.
Družabni plov – Istra: vodja dogodka je S. Hrvat: pripravljen je razpis za dogodek, ki se objavi na spletu. Zbor v Puli, plov na Susak, potem proti Iloviku.

3. Jesenski dogodki
Jesenska regata: iščemo opcije za zaključno večerjo v okolici Sukošana.
SloCup: zaenkrat samo zanimanje, ni še konkretnih prijav. Regata bo s strani Navtike Plus predstavljena tudi na sejmu Internautika, tako da počakamo do konca maja.

4. Mini 12:
V Bohinju naj bi barke namestili, ni še znano kdaj. Predvidoma 15-16 bark.
V Kočevju imajo 8 jadrnic, vendar še niso v vodi.

5. Razno
Izobraževanje za voditelja čolna: trenutno imamo dva interesenta – prijave zbiramo do konca tedna. Objavi se vabilo tudi na Facebook. Renko in Kranjc bi prevzela organizacijo.
Obveščanje: sekretar do konca tedna še enkrat obvesti članstvo o prihajajočih dogodkih (izobraževanje, družabni plov) in zadnjih poročilih na spletu (J-24, Otvoritveni plov, Ptujčanka).

Šesta seja IO JKO bo v sredo, 01.06.2016 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal:
sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro