ZAPISNIK 2016-4. seje IO JK Odisej

Datum: 6.4.2016, od 18:00 do 19:40 v prostorih ČS Dravlje.
Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Grad, Z. Matič;
Opravičili so se: K. Avsec, D. Volk, M. Indihar Štemberger.
Vabljen: S. Škrlec.

Dnevni red:

 1. Pregled članstva
 2. Spomladanski dogodki: Spomladanska regata-Ptujčanka, Majski družabni plov
 3. Izobraževanje za voditelja čolna, možnost izpita v LJ
 4. Jesenski dogodki: določitev vodje za jesensko regato in SloCup
 5. Razno
 1. Pregled članstva: Do sedaj je bilo vplačanih 80 članarin.
 2. Spomladanski dogodki:
  Spomladanska regata/Ptujčanka: Vodja dogodka B.Podobnik. Prijavljene štiri posadke (Podobnik, Marinček, Štemberger, Škrlec), pokal naročen. SKLEP 1: za vsakega člana JK Odisej, ki se bo udeležil in prijavil s prijavnico na JKO, bo klub prispeval 10 EUR za subvencijo štartnine.
  Družabni plov – Istra: Vodja dogodka S.Hrvat. Nov potrjeni termin je 2.- 5. junij – popravljeno v koledarju. Do konca aprila se pripravi razpis za objavo. SKLEP 2: IO JKO namenja na vsakega udeleženega člana JKO 5 EUR za organizacijo družabnega dela.
 3. Izobraževanje za voditelja čolna: Izpiti so možni v Ljubljani vsak petek popoldan ali soboto dopoldan, do konca junija. Primeri vprašanj so na spletni strani. Državni stroški izpita so 46,14 EUR na osebo. M.Krajnc preveri če se lahko nabavi skripto, na podlagi tega določimo ceno, ki za člane pokrije stroške. L.Renko pripravi razpis tečaja, ki se objavi za 2., 3. in 4. sredo v maju (17-20h).
 4. Jesenski dogodki
  Monotip regata: Do naslednje seje določimo vodjo dogodka.
  SloCup regata: Vodja dogodka Milan Grad. Objava je na spletni strani in poslana po elektronski pošti na ostale klube v JZS. Razpis je v pripravi za objavo do konca meseca maja.
 5. Razno
  Spletna stran: naš član Anže Škerlavaj je ponudil gostovanje za spletno stran, kjer bi ponovno lahko vzpostavili www.odisej.org naslov. Preverjamo možnost migracije (L.Renko, I.Toplišek).
  Zelena prestolnica: L.Renko je govoril z Mino Lunder, rabijo našo potrditev in odločitev o sodelovanju na info dogodku (predvidoma junij) in ambasadorstvo (predvidoma oktober/november). Za ambasadorstvo smo zainetresirani.

Peta seja IO JKO bo v sredo, 04.05.2016 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal:     sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro