ZAPISNIK 2016-1. seje IO JK Odisej

Datum: 20.1.2016, od 18:30 do 20:00 v prostorih ČS Dravlje.

Prisotni: IO: S. Škrlec, M. Krajnc, D. Volk, M. Grad, S. Rebernik;
NO: J. Lah; D. Virant; DO: L. Brence;
Vabljeni: L. Renko, Z. Matič.

Dnevni red:

 1. Priprava na OZ z volitvami organov JK Odisej.
 2. Sprememba plačevanja članarine.
 3. Predstavitev novih članov JKO iz 2015 na OZ in sprejem novih članov.
 4. Priprava darila za vse člane JKO.
 5. Vabila na OZ.
 6. Razno.
 1.  – Občni zbor JKO bo 2.2.2016 ob 18:00 v mali dvorani ČS Dravlje, Draveljska 44, Lj.
  – Volilna komisija JKO je zaključila delo in predstavila poročilo.
  IO je sprejel Sklep 1: Vsebino poročila volilne komisije predlaga za potrditev na Občnem zboru.
  – Občni zbor bo vodil Z. Matič.
  – Poročila IO, NO in DO so pripravljena za objavo na OZ.
  – Za pripravo zakuske na OZ bo poskrbel S. Pivk.
 2. Priprava na spremembo statuta JKO – predlog o spremembi višine članarine, podan na 10. seji IO:
  »za novo sprejete člane velja 20% popust skozi celo leto« se da na glasovanje skupščini na OZ.
 3. Sekretar JKO bo na skupščini vsem navzočim predstavil nove člane JKO iz 2015.
  Sklep 2: V članstvo se sprejme nova člana s člansko številko 468 in 469.
 4. IO je pripravil praktično darilo za vsakega člana JKO. Darila bomo članom razdelili na skupščini.
 5. Sekretar JKO pošlje 27.1.2016 opomnik z vabilom na skupščino vsem članom in gostom.
 6. Razno: /

2016-2. seja IO JKO bo v sredo, 10.02.2016 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal:
sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro