ZAPISNIK 2014-5. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 04.6.2014,  od  18:00  do 19:20   v prostorih četrtne skupnosti DRAVLJE

Naslov:  Draveljska ulica 44  1000 Lju.

Prisotni: 

IO:S.Škrlec,  M. Grad, S. Rebernik,  D.Volk

NO: J. Lah ;

DO: M Dolanc

NEOPRAVIČENI: M. Pleteršek, S. Pivk

OPRAVIČILI: M. Krajnc,  B. Podobnik, L. Brence D.Virant

OSTALI PRISOTNI:/

VABLJENI:  L.Renko

 

Dnevni red:

1. vpogled v prostore ČS DRAVLJE  sklep:  dogovorjena je uporaba prostorov ;  Janko Lah pripravi »poslovnik»    in poda vse informacije  o stanju  in ostale  informacije o načinu uporabe  in obveščanja o aktivnostih,         obvezali smo se o vseh naših aktivnostih obveščati  tudi  Četrtno skupnost Dravlje !!!

2. Pregled   zapisnika seje  2014 -4  z dne  07.05.2014.

3. Pregled, stanje članstva, plačil članarin in  JZS: zaradi odsotnosti sekretarja  bo  poročilo na naslednji seji

4.  JZS tekmovalne izkaznice- verifikacija:

Vsi kandidati morajo imeti plačano članarino za JKO klub za 2014. Čas za prijave in plačila do 15.6.

Listo vseh  in plačilo  na JZS koordinira Miro Krajnc. Najkasneje do 20.6!

5.  Preveriti in koordinirati plačila zapadlih dolgov( Pokali za  Ptujčanko… je medtem plačano! )

6.  VARNO SIDRANJE Predavanje v ČŠ Dravlje – vsebina: predava g Zupančič datum  17. 6.  Ob 17:30.

Koordinacija, rezervacija prostorov  in obvestilo članom – Milan Grad – takoj!

Vsem članom kluba JKO s plačano članarino za 2014 bodo brezplačno podeljene  knjige o sidranju!!!

7.  JESENSKA  JKO REGATA  28.9.14   (Akvatorij, sodnik, rezervacije)

vodja dogodka Luka  Renko-  NUJNO  akcija takoj!!  Škrlec bo preveril možnost sojenja – g Alan Kustič.

8.  Jadranje na M12 na Bohinju, nov datum 21. JUNIJ  koordinacija termina z Bohinjčani  organizira in vodi             Dejan Volk.

9.  Piknik, aktivnosti in M12 v Bohinju 30.8.14.  – Milan Grad,  jadrali bomo v sklopu organizacije JK BOHINJ

10.  Dobrča, pohodništvo,  prestavljen je datum  izvedbe na soboto  19.7.2014,  koordinira L Brence.

11.  Poročilo o Ptujčanki in drugih jadralnih aktivnostih ( 1 ekipa iz Ptuja želi sodelovati na naši jesen regati)

12.  RAZNO:  –  Milan Grad nam je poročal in predstavil  predavanje o prvi pomoči na plovilih, ponujena je bila                     tudi  možnost nabave kompleta za medicinsko pomoč po ugodni , znižani ceni.

13. POBUDE: –  Škrlec je podal ustno informacijo o pobudi članov JKO  za podelitev pohval,  priznanj in /ali                                     plaket  za dosedanje delo v klubu. Slep:  IO že sedaj budno spremlja  aktivne prispevke članov                 k delovanju kluba in bo o tem  razpravljal po preteku  letnega obdobja.

14. Naslednja redna  seja bo  v sredo  3.7. 2014.

 

predsednik  Srečko Škrlec

sekretar Bogomir Krajnc – Miro