ZAPISNIK 2014-5. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 04.6.2014,  od  18:00  do 19:20   v prostorih četrtne skupnosti DRAVLJE

Naslov:  Draveljska ulica 44  1000 Lju.

Prisotni: 

IO:S.Škrlec,  M. Grad, S. Rebernik,  D.Volk

NO: J. Lah ;

DO: M Dolanc

NEOPRAVIČENI: M. Pleteršek, S. Pivk

OPRAVIČILI: M. Krajnc,  B. Podobnik, L. Brence D.Virant

OSTALI PRISOTNI:/

VABLJENI:  L.Renko

 

Dnevni red:

1. vpogled v prostore ČS DRAVLJE  sklep:  dogovorjena je uporaba prostorov ;  Janko Lah pripravi »poslovnik»    in poda vse informacije  o stanju  in ostale  informacije o načinu uporabe  in obveščanja o aktivnostih,         obvezali smo se o vseh naših aktivnostih obveščati  tudi  Četrtno skupnost Dravlje !!!

2. Pregled   zapisnika seje  2014 -4  z dne  07.05.2014.

3. Pregled, stanje članstva, plačil članarin in  JZS: zaradi odsotnosti sekretarja  bo  poročilo na naslednji seji

4.  JZS tekmovalne izkaznice- verifikacija:

Vsi kandidati morajo imeti plačano članarino za JKO klub za 2014. Čas za prijave in plačila do 15.6.

Listo vseh  in plačilo  na JZS koordinira Miro Krajnc. Najkasneje do 20.6!

5.  Preveriti in koordinirati plačila zapadlih dolgov( Pokali za  Ptujčanko… je medtem plačano! )

6.  VARNO SIDRANJE Predavanje v ČŠ Dravlje – vsebina: predava g Zupančič datum  17. 6.  Ob 17:30.

Koordinacija, rezervacija prostorov  in obvestilo članom – Milan Grad – takoj!

Vsem članom kluba JKO s plačano članarino za 2014 bodo brezplačno podeljene  knjige o sidranju!!!

7.  JESENSKA  JKO REGATA  28.9.14   (Akvatorij, sodnik, rezervacije)

vodja dogodka Luka  Renko-  NUJNO  akcija takoj!!  Škrlec bo preveril možnost sojenja – g Alan Kustič.

8.  Jadranje na M12 na Bohinju, nov datum 21. JUNIJ  koordinacija termina z Bohinjčani  organizira in vodi             Dejan Volk.

9.  Piknik, aktivnosti in M12 v Bohinju 30.8.14.  – Milan Grad,  jadrali bomo v sklopu organizacije JK BOHINJ

10.  Dobrča, pohodništvo,  prestavljen je datum  izvedbe na soboto  19.7.2014,  koordinira L Brence.

11.  Poročilo o Ptujčanki in drugih jadralnih aktivnostih ( 1 ekipa iz Ptuja želi sodelovati na naši jesen regati)

12.  RAZNO:  –  Milan Grad nam je poročal in predstavil  predavanje o prvi pomoči na plovilih, ponujena je bila                     tudi  možnost nabave kompleta za medicinsko pomoč po ugodni , znižani ceni.

13. POBUDE: –  Škrlec je podal ustno informacijo o pobudi članov JKO  za podelitev pohval,  priznanj in /ali                                     plaket  za dosedanje delo v klubu. Slep:  IO že sedaj budno spremlja  aktivne prispevke članov                 k delovanju kluba in bo o tem  razpravljal po preteku  letnega obdobja.

14. Naslednja redna  seja bo  v sredo  3.7. 2014.

 

predsednik  Srečko Škrlec

sekretar Bogomir Krajnc – Miro

Razpis regate « jadralno dvobojevanje « na mini 12, Bohinj 21.6.2014

IME REGATE: jadralsko dvobojevanje
DATUM REGATE, sobota 21. 6. 2014
KRAJ REGATE: Bohinjsko jezero

Pravila

Regata bo potekala skladno z Jadralnimi regatnimi pravili 2013-20016 (ISAF), in regatnimi pravili za jadrnice razreda MINI 12, PRI JADRALSKEM DVOBOJEVANJU

Tekmovalce v jadralnem športu vodi skupek pravil, ki se upoštevajo ter uveljavljajo in kjer je osnovno načelo športno vedenje in poštena igra. Tekmovalec se sam odloči ali bo sodeloval na regati in tekmovanje tudi nadaljeval ob spremenljivih vremenskih razmerah.

V primeru do 8 prijavljenih udeležencev se bo izvedlo jadralsko dvobojevanje med vsemi prijavljenimi (vsak z vsakim). V primeru, da bo prijavljeno več kot 8 udeležencev, pa se bo naredila kvalifikacijska regata (vsaj 3 plovi z žrebom bark za vsak plov), iz katere se bodo prvi štirje (4) najvišje uvrščeni udeleženci uvrstili v super finale v jadralnem dvobojevanju (vsak z vsakim). Ostali udeleženci pa bodo imeli prosto jadranje oz. bodo lahko dvobojevanje spremljali na vodi.

Regatni odbor oziroma vodja tekmovanja, z žrebom določi tekmovalne pare in izvede žreb jadrnic. Število tekmovalnih parov je odvisno od števila prijavljenih tekmovalcev.

Tekmovalci v regatnem dvobojevanju vsakič vozijo en plov in en trikotnik regatnega polja. Tekmovalci vozijo trikotnik v nasprotni smeri urnega kazalca in puščajo boje na levi strani. Regatni odbor glede na vremenske razmere lahko spremeni potek tekmovanja in regatno polje in o tem pred startom obvesti tekmovalce.

Štartna pravila za jadralno dvobojevanje:

Opozorilni signal4 minutedvig >modre zastave< in en zvočni signal. Dvobojevalca se morata umakniti levo in desno od startnih boj. Izven linij pravokotno na startno linijo. Levo se postavi rdeči, desno pa modri tekmovalec.
Pripravljalni zvočni signal3 minuteDvig >rumene zastave< in en zvočni signal. Dvobojevalca imata dve minuti časa da se postavita izza startne linije, tako, da vplujeta na startno pozicojo preko startne linije (med startnima oznakama).
Zadnja minuta1 minutaspust >rumene zastave< in en zvočni signal (prepovedano veslanje z rokami krmilom…, kazen je diskvalifikacija tekmovalca). Prehod preko starne linije se kaznuje z obkrožanjem ene izmed startnih oznak.
Start0 minutspust >modre zastave< in en zvočni signal
Splošni odpoklicpo startudvig >rdeče zastave< in dva piska

Regatno polje:

Regata bo na regatnem polju postavljenem na Bohinjskem jezeru. Regatno polje postavi   organizator, glede na lokalne možnosti. Start prve skupine tekmovalcev v kvalifikacijah je ob 11. uri oz. po določilih regatnega odbora. Startna linija bo med startnima bojama. Ciljna linija bo med startnima bojama ( navodila da sodnik pred startom), glede na postavitev proge .

Prijave:

Prijave se poda elektronsko do srede 18.6. 2013.

Na dan tekmovanja se prijavljeni zglasijo pri organizatorju na Bohinjskem jezeru, od 9.00 do 10.30 ure. Število prijav je omejeno. Tekmovalci morajo ob prijavi podpisati prijavni formular in plačati startnino organizatorju startnina je 35 EUR.

Pogoji za prijavo

Tekmujejo lahko člani jadralnega kluba Odisej, ki obvladajo tehniko jadranja in osnovne jadralske veščine in se z jadranjem ukvarjajo rekreativno ali tekmovalno in so dopolnili 18 let starosti.

Pritožbe

Eventualne pritožbe sprejema regatni odbor neposredno po zaključku tekmovanja za posamezno skupino. Tekmovalec je dolžan pisno pritožbo oddati regatnemu odboru ob kavciji 50 EUR, ki vlogo obravnava takoj.

S podpisom prijave na prijavnem listu se tekmovalec zavezuje, da je izključno njegova odločitev nastopiti na regati. Tekmovalec prevzema polno odgovornost zase in za zaupano plovilo, ter za vsakršno poškodbo oz. škodo, ki bi nastala na plovilih oz. za poškodbah sotekmovalcev, ki bi bile v času tekmovanja povzročene v času njegovega nastopa.  Če na jadrnico poškoduje ali na drugi jadrnici povzroči materialno škodo jo mora nadoknaditi. Tekmujem na lastno odgovornost in za primer kakršne koli poškodb ali izgube življenja ne bom bremenil organizatorja.

Nagrade: Prvo, drugo in tretje plasirani tekmovalci prejmejo pokale.

Zakuska in podelitev nagrad bo v pizzeriji Ema v Srednji vasi.

Regatni odbor:

Marjan Arh

France Najdič

Dejan Volk

Nova Gorica; 9.6.2014

Predavanje Varno sidranje plovil

Jadralni klub ODISEJ v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Dravlje

VABI

člane kluba, občane in zainteresirane

na predavanje Mitje Zupančiča

VARNO SIDRANJE PLOVIL

ki bo v torek, 17.junija 2014 ob 17.30

na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44.

Vsebina predavanja:

  • Kdaj in kako sidrati
  • Izbira sidra in sidrne opreme
  • Preizkus različnih sider v demonstracijskem peskovniku

Ob predavanju bo moč kupiti tudi drugo uporabno literaturo za varno in prijetno bivanje na vodi založbe Osminka.

Člani JK Odisej s plačano članarino pa prejmejo knjigo Varno sidranje.

 

IO JK Odisej

Milan Grad