ZAPISNIK 2014 – 4. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 07.05.2014, ob 18:15 do 19:30 v BTC Kratochwill

 

Prisotni:

IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik,

NO: J. Lah ; DO: L. Brence

NEOPRAVIČENI: M. Pleteršek, S. Pivk

OPRAVIČILI: D. Volk, D. Virant, B. Podobnik, M. Dolanc

OSTALI PRISOTNI: /

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika seje 2014 – 3  z dne 02.04.2014.

2. Pregled, stanje članstva, plačil članarin in JZS: V aprilu vplačala članarino še 2 člana.

3. Spomladanska reg JKO – PTUJČANKA nosilec dogodka – Podobnik. Sklepi IO:
3a. Milan Grad na skiperskem sestanku poudari naj vsaka ekipa JKO navede svoje ime: JKO + »ime«
3b. Vsaka posadka JKO mora izobesiti malo zastavo JKO. Veliko zastavo je prevzel Milan Grad.
4. Prisotnost na predstavitvi četrtne skupnosti Dravlje, ki bo v soboto 10.05.2014 pred Mercator centrom Šiška:

4a. Janko Lah pripravi 100 predstavitvenih letakov JKO, 20 pristopnih izjav za razdeljevanje na stojnici in

2 primerni fotografiji jadralca z jadrnico Mini 12 za na stojnico.

4b. Miro Krajnc pripravi vrvi in bitve za demonstracijo vozlov na stojnici.

4c. Miro Krajnc koordinira morebitno delitev stojnice z ŠD Dravlje.

4d. po sobotnem dogodku-v ponedeljek, Janko Lah o poteku predstavitve poroča Marku Zibelniku (ČS Dravlje).

4e. Sekretar in J. Lah organizirata tudi predstavitev JKO na Dnevu četrtne skupnosti Dravlje v soboto 24 ali 31.5.

5. Zaradi zapletov s ceno registracije jadralcev pri JZS in sicer, pooblaščamo Milana Grada de se udeleži skupščine JZS.

6. Majska regata MINI 12 na VIRU pri ZD: dogodek je odlično uspel. S. Rebernik zmagal; I. Simončič tretji ! Dejana Volka prosim da po sklepu IO objavi na spletu poročilo o dogodku, ki ga je prijazno sestavil Boris Smirnov. Dodaj tudi prispevek F. Najdiča ter nekaj primernih fotografij.

Sledijo sklepi IO o dogodkih po koledarju za 2014:

7. L. Brence pripravlja pohod na Dobrčo 31.05.2014.

8. Za termin 14.06.2014 naj vodja dogodka Mini 12 Match race na Bohinju – B. Podobnik pridobi potrditev termina z g. Arhom!

9. Za termin 30.08.2014 naj vodja dogodka Mini 12 Piknik regata na Bohinju – M. Grad pridobi potrditev termina z g. Arhom!

10. Luka Renko naj za 23. Prehodni pokal + open regato JKO naroči termin pri sodniku g. Penjalovu.
11. Naslednja seja bo v sredo 4.6. 2014.

 

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro

predsednik Srečko Škrlec