ZAPISNIK 2014- 3. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 02.04.2014, ob 18:00 do 19:50 v BTC Kratochwill

Prisotni:

IO:   S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, B. Podobnik

NO:

DO: L. Brence,

NEOPRAVIČENI: M. Pleteršek, S. Pivk, M. Dolanc, A. Krajnc, Bojan Vnuk, F. Najdič, Z. Matič

OPRAVIČILI: D. Volk, J. Lah, D. Virant,

OSTALI PRISOTNI: M. Krebelj,

 

Dnevni red:

 

1.Pregled zapisnika seje 2014 – 2  z dne 05.03.2014.

2. Pregled, stanje članstva, plačil članarin in JZS:
Doslej vplačanih 82 članarin JKO in 10 JZS. Prijava na JZS v teku.
Sprejem novih članov,   … izkaznice, ( Miro Krajnc ) tisk novih   do 10.5.

3. AJPES: poročilo je bilo poslano, B. Vnuk sporočila, da je bilanca JKO uspešno zaključena.
4. Spomladanska reg JKO – PTUJČANKA Prijavljene posadke naE350: Podobnik, Marinček, Grad , Raspor; open: Andrej Planinc, Škrlec;            nosilec dogodka – Podobnik.
Sklepi IO:
4a. Ob prijavi na regato naj vsaka ekipa JKO navede svoje ime: JKO + »ime«
4b. Vsaka posadka JKO mora izobesiti malo zastavo JKO. Veliko zastavo izobesiti na prizorišču.
4c. JKO pripravi pokale in kolajne za prve tri uvrščene posadke pod zastavo JKO.
4d. Subvencija JKO po 10€ udeležencem Ptujčanke, ki so člani JKO.
5. Majska regata MINI 12 na VIRU pri ZD: prijavljeni skiperji: B. Smirnov, I. Simončič, J. Lah, S. Rebernik.
5a. Sklep IO vsaka jadrnica mora izobesiti malo zastavo JKO. Veliko zastavo izobesiti na prizorišču.
5b. Kontaktna oseba in vodja dogodka s strani JKO je France Najdič   Tel: 031 314 486

6. J24: regata je odlično uspela, reportaža je na spletni strani JKO.

7. Hribi: Lado Brence je poročal o nekaj težavah s termini in prestavitvijo dogodkov. Uspel pa je izjemno zanimiv izlet na Sabotin, kjer je bila tudi predstavitev dogodkov iz prve svetovne vojne. 6 zadovoljnih udeležencev.

8. M. Grad je za vsakega člana JKO dobavil knjigo Bobbya Schenka, »SIDRANJE«. Knjige bomo podelili članom ob primerni priložnosti. Verjetno ob pridobitvi novega prostora za dejavnosti JKO.

9. Naslednja seja bo v sredo 7.5. 2014.

Naslednji redni sestanek bo v sredo 7.5.2014.

 

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro

predsednik Srečko Škrlec