ZAPISNIK 2014-2. seje IO,NO in DO JK Odisej

Datum: 05.03.2014, od 18:00 do 19:50 v BTC-Kratochwill

 

Prisotni:

IO:S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik

NO:  J. Lah

DO:  /

OPRAVIČILI: B. Podobnik, D. Virant, D. Volk, A. Krajnc,

OSTALI:  M. Krebelj, S Colarič, Bojan Vnuk, F. Najdič

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika seje  2014  1.1  z dne 05.02.2014.        A  realizirano;    B.  v postopku

2. Pregled, stanje članstva, plačil članarin in  JZS izkaznic  –   Miro Krajnc  –  vsak mesec pred sejo!

3. Sprejem novih članov,   … izkaznice, ( Miro Krajnc )  stara uskladitev do 30.3.  tisk novo   do 10.5.

4. obveznosti  proti JZS ali drugimi subjekti   –  Grad- Škrlec

5  POROČILO aktivnosti na J24  z dne 2.3.14.  PRIPRAVA POROČILA (udeleženci, rezultati, finance) –Rebernik

6. Spomladanska reg JKO   –  PTUJČANKA  17.5 2014  razpis _ nosilec dogodka –  Podobnik

7. Majska regata  MINI 12  na VIR pri ZD   Nosilec   dogodka  – France Najdič

8. Primopredaja poslov, aktivnosti organov starega mandata…sredstev…tehnologije dela… — Grad – Škrlec

9. Razno …   Naslednja seja bo  v sredo  2. 4. 2014.

 

  1. Pregled aktivnosti z zapisnika 1. seje 5.2.2014

A, realizirano:  Ad 1.1,  Ad 1.2,  Ad 1.4,  Ad 2.1,  Ad 2.2, Ad 3.1,  Ad 4.3,  Ad 5.1,  Ad 6.1,  Ad 6.2,

Ad 7.1. (ni bilo interesentov),   Ad 7.2,

B,  v postopku

Ad 1.3  Poštni naslov JK Odisej ostane »Stegne 21, 1000 Lj«, izvedemo preusmeritev pošiljk na naslov sekretarja. Do 30.3.
Ad 1.5.  Sekretar prične z urejanjem baze podatkov članov JKO. (V postopku, ureditev 90% do 20.02.)

Ad 4.1.  Spomladanska regata JKO

Ad 4.2.  Mini 12 na otoku Vir – Hrvaška

Ad 5.2.  Vsem novim članom bo JKO podelil  članske  izkaznice

 

  1. Sekretar nadaljuje z urejanjem baze podatkov članov JKO. (ureditev 98% do 20.03.)
  2. Osvežitev baze članstva v Excelu na Gmailu – izvedba do 30.3.14. – sekretar
  3. M.Grad je že poslal poročila v JZS. Še finančno poročilo na AJPES.
  4. S.Rebernik in D. Volk sestavita poročilo o uspešnem dogodku J24 z 2.3.2014.  do 14.3 !
  5. Spomladanska regata JKO: do 10.03. čimprej objaviti razpis, kot ga je pripravil B. Podobnik. – Škrlec, Krajnc, prijave naj zbira B. Podobnik.
  6. Mini 12 na otoku Vir – Hrvaška: priprave v teku, nosilec dogodka je France Najdič.
  7. V postopku izpopolnitve  .
  8. M. Grad objavi razpis otvoritvenega plova JKO za 2014. (že realizirano)
  9.  M. Krajnc objavi anketo študenta pomorstva Andreja Arha in spodbudi člane k izpolnjevanju. (že realizirano)

 

Naslednji redni  sestanek  bo v sredo,  2.4.2014.

 

 

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro

predsednik  Srečko Škrlec