Tekmovalne izkaznice JZS

Člani JK Odisej se ne bomo več mogli udeležiti regat oziroma tekmovanj doma in v tujini, če ne bomo imeli verifikacije s strani Jadralne zveze Slovenije in izdano Tekmovalno izkaznico Jadralne zveze Slovenije.

Za izdajo tekmovalne izkaznice lahko zaprosi le klub tekmovalca, ki jamči za tekmovalčevo usposobljenost.

Zato pozivamo člane JK Odisej, ki se želijo udeležiti / udeleževati tekmovanj v jadranju, da zaprosijo IO JKO za potrditev in za posredovanje vloge Jadralni zvezi za izdajo Tekmovalne izkaznice s strani JZS.

Osnovni pogoji za izdajo Tekmovalne izkaznice JZS:

 1. da je tekmovalec član našega kluba
 2. da je plačal članarino za tekoče leto in nima nobenih neporavnanih obveznosti do kluba
 3. da je plačal stroške verifikacije
 4. če želi član sodelovati na tekmovanjih kot skipper, mora imeti tudi opravljen izpit za voditelja čolna in radiotelefonijo.

Regatni odbor JK Odisej je sprejel naslednje kriterije za izdajo Tekmovalne izkaznice JZS.

Za pridobitev izkaznice JZS, mora član JKO izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

 • Moral je biti skipper na vsaj dveh regatah JKO, ali enkrat na regati, ki jo organizira JZS ali druga jadralna zveza.
 • Moral je biti član posadke na vsaj štirih regatah JKO, za kar jamči njihov mentor (skipper).
 • Mora imeti opravljen nadaljevalni tečaj jadranja (spinaker, nočno jadranje…)

V primeru kakršne koli prijave s strani JZS ali druge jadralne zveze, oziroma hudega prekrška na regati JKO člani niso upravičeni do izdaje izkaznice JZS. V takšnih primerih RO in vodstvo kluba odloča individualno.

To je sprejel RO JKO v razširjeni sestavi 2.3.2003.

Zainteresirani, ki izpolnjujejo gornje pogoje, prijavijo sekretarju kluba po elektronski pošti.

V prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:

 1. ime in priimek ter št. članske izkaznice JKO
 2. datum in kraj rojstva
 3. naslov bivališča
 4. poštno številko in kraj bivališča
 5. Številka KZZ* (kartice zdravstvenega zavarovanja) – odebeljeno natisnjena na kartici
 6. kraj in datum izdaje licence za voditelja čolna **
 7. kraj in datum izdaje licence za radiotelefonijo/GMDSS **

 

*Številko KZZ potrebuje JZS zaradi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki vodi enotno evidenco športnikov.

** Podatki pod 6. in 7. so potrebni le, če želi biti skipper na regatah.