ZAPISNIK 2022 – 11. seja JK Odisej

Datum: 19.12.2022, od 18:00, Rečni pirati 

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Elvis Štemberger, Franjo Antončič, Marko Kočila, Roman Čemažar, Boštjan Podobnik, Luka Renko
DO: Andrej Gogala
NO: Milan Grad, Bojan Vnuk, Andrej Planinc

Ostali: Miro Krajnc, Dušan Mlinar, Vito Ljubec

  1. Stanje članstvo 

Plačanih je bilo 119 članarin. Nekaj zamudnikov se pozove k plačilu članarine (sicer se jim udeležba ne bo štela v točkovanje).

SKLEP 22-07: članarina za Draga Ljubca se pokrije iz stroškov pomladanske regate (sodniška barka).

  1. Pretekli dogodki

Prednovoletno druženje (Via Bona): udeležiilo se ga je preko 60 gostov v Vila Boni. Hrana ni bila presežek. Glasba je bila na trenutke preglasna za pogovore. Dolga miza tudi otežuje druženje. Za naslednje leto iščemo alternativo, predlog catering.

Virtualna regata: 6 udeležencev. Prejeli en protest zaradi pozne objave, zato bomo izvedli še eno regato v decembru.

  1. Prihajajoči dogodki

Virtualna regata: v četrtek, 22.12., pošljemo še en opomnik članstvu. Franjo bo pomagal z namestitvami novincem uro pred dogodkom.

Grčija 2023 (zahodni Kikladi): razpis za zbiranje interesa je bil poslan članstvu. Do sedaj smo prejeli 8 prijav. 5. januraja bo sestanek za zainteresirane.

Seminarji 2023: bi bilo za preveriti interes med članstvom. Ideja: regatni seminar na Paiški regati, v maju pa 1-2 tečaja (glede na povpraševanje). Marko pripravi vprašalnik za zbiranje interesa in potem predlaga seminarje za koledar dogodkov. 

Pomladanska regata: vseh 10 jadrnic zasedenih, regata prijavljena pri HJS.

Poetovio Cup: Vito je predstavil razpis: 13-16.4. april, Bavaria 40 (+open) ali First 35, predvidoma Žut in Piškera. Vabijo JKO skiperje da se prijavijo. Luka posreduje na JKO skiperji.

  1. Občni zbor

Občni zbor bo v petek 17.2. Ob 17:30 v mali dvorani ČS (žal velika dvorana ni na voljo). Vabilo pošljemo članom takoj po novem letu.
Vodenje: Elvis, Luka (zapisnik), Roman, overitelj zapisnika: Andrej, Elvis, verifikacijska komisija: Franjo, Miro
Predavanje – jadranje po Grčiji (cca 30 min): DušanM, BojanR
Poročila: IO, finančni do 13.1., na seji 16.1. na IO potrdimo. Koledar dogodkov pripravi Luka.

JK Delfin regate pošljemo na JKO skiperje kot možnost uvrstitve v naš koledar (udeležba posadk JKO na regatah, nadomestilo FE28 regat v Izoli). Saša posreduje seznam regat, Luka pošlje vabilo skiperjem. 

Pravila kluba: ni potrebe po spremembi, saj vsebinsko zadoščajo. Luka kontaktira Zaletela za zadnje popravke.

  1. Razno

Diskusija na temo financiranja seminarjev. Nadaljujemo na naslednji seji.