ZAPISNIK 2022 – 10. seja JK Odisej

Datum: 21.11.2022, od 18:00, ČS Dravlje

Prisotni:
IO:  Saša Javorič, Luka Renko, Franjo Antončič, Marko Kočila, Boštjan Podobnik
DO: Zlatko Matič
NO: Milan Grad

Dnevni red: 

1. Stanje članstva

2. Pretekli dogodki
– Gustozi đir/družabni plov

3. Prihajajoči dogodki 
– Prednovoletno druženje
– Virtualna regata
– Pomladna regata 2023
– Regata za prehodni pokal 2023

4. Priprave na občni zbor 

5. Razno

1. Stanje članstva

Do danes smo prejeli 118 plačanih članarin.

SKLEP 22-07:
IO sprejme novo članico:

  • Julija Maček, članska št: 560 (mentor: Rok Hudoklin, Luka Renko)

2. Pretekli dogodki

Gustozi đir/družabni plov: 28 udeležencev na 4 jadrnicah, dve skupni lokaciji (Šipan, Kobaš) sicer prosto jadranje. Veliko zanimanje zaradi destinacije (Elafiti), tako da bi po dobrih preteklih izkušnjah iz Visa in sedaj Elafitov mogoče tudi v prihodnje izberemo bolj zanimiv in oddaljen akvatorij (Mljet, Lastovo…). Poročilo je objavljeno na spletni strani.

3. Prihajajoči dogodki

Prednovoletno druženje: 51 oseb na večerji, še par ljudi pride kasneje samo za krajši čas. Klub časti pijačo na mizah (vino rdeče/belo, mineralna).

Virtualna regata: Franjo pripravi razpis za četrtek, 1. decembra.

Pomladna regata 2023: barke rezervirane, razpis za barke gre ven ta teden. 

Regata za prehodni pokal 2023: 12 jadrnic v regati + regatna barka potrjenih. Barke sicer vse oddane za JKO in Loka Timing. 

4. Priprave na občni zbor

Predlog da se izvede v tednu od 13-17. februarja 2023. Luka preveri v ČS Dravlje za veliko dvorano (ali malo, če ne bi bilo možnosti). 

Ideje za predstavitev: Sporadi (Marko, Bojan, Iztok), Australija/Indonezija (Brane Horvat) 

Luka pripravi točkovanje do konca tedna. Saša bi predlagala za občni zbor dopolnitev točkovanja (dodatne točke za vodje dogodkov).

Sprememba pravil JKO: Saša organizira ekipo (kandidati: ElvisŠ, LukaR, BojanZ) in pripravi predlog sprememb do naslednje seje.

5. Razno

Saša se bo srečala z Sanjo iz JK Delfin Pula in preverila možnosti sodelovanja med kluboma.

Naslednja seja: Saša preveri lansko opcijo in predlaga termin.