ZAPISNIK 2021-4. seje IO JK Odisej

Datum: 20.04.2021, od 18:00 do 19:30 preko Google Meets

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Nikola Balaban, Andrej Gogala

DO: Zlatko Matić
NS: Ivo Štrubelj, MIlan Grad

1. Stanje članstva
Do danes je plačanih 82 članarin.
Na predlog Franja pozovemo lanske člane k plačilu članarine (opomnik). Prejeli smo novo pristopno izjavo (spletna stran). 

Sklep 4.1:  V članstvo JK Odisej sprejmemo novega člana s člansko številko 531.

2. Pretekli dogodki

a.) Nova regatna pravila 2021 – 2024 (Andraž Koželj)

22.3. smo izvedli predavanje o novih regatnih pravilih. Predavanja se je udeležilo 35-38 udeležencev. Luka pripravi poročilo.  

b.) Virtualna regata

2021 26.3. Je bila izvedena zadnja od serije virtualnih regat. Regate se je udeležilo 11 udeleženk/udeležencev. Poročilo je objavljeno na spletni strani. Na predlog Boštjana in Saše pri organizaciji naslednjih virtualnih regat upoštevamo, da se organizator loči od tekmovalcev ter da v največji meri sledimo pravilom organizacije in izvedbe plovov kot na dejanskih regatah.

3. Prihajajoči dogodki

a.) Klubske regate

Zaradi ukrepov še ni bilo možnosti izvedbe regat. Dogovor, da se takoj, ko se ukrepi sprostijo, organiziramo klubsko FE 28 regato v Izoli in Mini-12 v Kočevju, ko bo to možno. 

b.) Otvoritveni plov, Družabni plov

Zaradi ukrepov otvoritvenega plova v planiranem terminu (konec aprila) ni bilo mogoče izvesti, prestavi se na prvi teden maja. V kolikor bodo 3.5. razmere ugodne, Milan pripravi obvestilo za člane, izvedba planirana v drugem tednu maja. Plan B so Benetke in Italija. Luka je podal predlog, da se pridruži Družabni plov. Ko bo znana situacija glede Otvoritvenega plova, Luka pozove skiperje Družabnega plova k pridružitvi. 

c.) Ptujčanka

Poetovio cup je predstavljen na 2. – 5.6., koledar JKO dogodkov ažuriran. Opvcije so, da se JKO pridruži regati in družabnim dogodkom, samo regati in ne sodeluje na družabnih dogodkih ali izvede svojo lastno spomladansko regato. Luka preveri pri skiperjih, ki so bili prijavljeni na Ptujčanko glede možnih opcij. 

b.) JKO seminarji za skiperje 

Na anketo za zbiranje interesa za skiperske seminarje se je javilo 16 kandidatov. Saša pripravi analizo rezultatov in se dogovori z inštrukturjema o izvedbi seminarjev glede na trenutne ukrepe. Udeleženec seminarjev mora biti član JKO. 

c.) JKO – jadranje v Grčiji 

Na anketo za zbiranje interesa za jadranje v Grčiji se je javilo 15 kandidatov. Boštjan s Sašo pregleda rezultate ankete in izvede sestanek z zainteresiranimi, nato gremo v izvedbo. 

d.) Prva pomoč na barki (predavanje)

Saša se je dogovorila z dr. Ravnikarjem iz Kopra, da bosta z ženo izvedla praktično predavanje v živo, takoj ko bodo razmere to dopuščale (predvidoma konec maja oz. v juniju). Saša zbere in pripravi seznam tematik/odprtih vprašanj na to temo in ga posreduje dr. Ravnikarju kot osnovo za pripravo predavanja. 

4. Razno

a.) Darilo za člane

Zlatko je pridobil ponudbo za brezrokavnike in vzorce. Franjo je vzorec preizkusil in potrdil ustreznost. Predlog je modra barva, logo velikosti 6 cm na levo stran prsi. Zlatko pridobi še ženski kroj in preveri z Darjo glede ustreznosti in velikosti, nato gremo v zbiranje podatkov o želenih velikostih, na podlagi katerih izvedemo naročilo pri ponudniku in distribuiramo članom. Možno bo tudi naročilo dodatnih kosov, po ceni 20€. 

Naslednja 5. seja bo 18.05.2021, preko Google Meet.

Saša Javorič, sekretarka JKO