ZAPISNIK 2020-6. seje IO JK Odisej

Datum: 16.6.2020, od 18:00 do 19:30 v Klubu 300, Ljubljana – Dravlje

Prisotni:
IO: Luka Renko (telefonsko), Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Nikola Balaban
NO: Ivo Štrubelj
DO: Zlatko Matić (telefonsko)

1. Stanje članstva
Do danes je plačanih 105 članarin. Od prejšnje seje IO so bile podane 3 nove pristopne izjave (spletna stran).
Sklep 6.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane s člansko številko 520, 521, 522.

2. Pretekli dogodki JKO
a. Otvoritveni plov
Otvoritveni plov je uspel, poročilo, ki ga je pripravil Boris Smirnov, je objavljeno na spletni strani. Franjo je poslal seznam udeleženih članov, Saša Javorič uredi evidenco obiska dogodkov.

b. Mini-12, Kočevje
Regata Mini-12 je uspela, 13 udeležencev se je borilo v dveh skupinah. Boštjan Podobnik je posredoval predloge izboljšav glede žrebanja bark in postavitve regularnega polja regate. Dogodek je imel ca 80€ plusa. Franjo je poslal rezultate, poročilo še pripravi in pošlje, prav tako slike z dogodka za klubsko fotogalerijo. Saša Javorič uredi evidenco obiska dogodkov.
Sklep 6.2: Predloge (lesson-learned) vključimo v smernice za organizacijo klubskih regat.

Saša Javorič dopolni smernice/navodila za organizacijo klubskih regat.

c. FE28, Izola
Regata je lepo uspela, udeleženci 6 posadk so bili zadovoljni. Na vprašanje Boštjana Podobnika, zakaj je imel dogodek ca 250€ minusa, glede na predvidljivost finančnega plana, je Franjo razložil dejstva, da je bila udeležba na člana določena pred Covid-19, dejansko število udeležencev je bilo zaradi razmer manjše od planiranega, prav tako je bila na zaključnem dogodku naročena hrana namesto pic.
Sklep 6.3: Pred vsakim razpisom dogodka ponovno preverimo kalkulacijo (stroški, planirana udeležba), da dogodke izpeljemo s pozitivno ničlo.

Saša dopolni smernice/navodila za organizacijo klubskih regat.

3. Prihajajoči dogodki JKO
a. SJL (FE R28)
Franjo Antončič je sporočil, da je SJL – prvi in drugi plov prestavljen na 25., 26.8. (trenutni predlog).

b. Jesenska regata
Luka Renko je JK Poetovio predstavil pripravljene smernice JK Odisej. JK Poetovio se nagiba k temu, da vsak klub naredi svoj razpis in svoje dogodke, odgovor z njihove strani pričakuje danes do konca dneva. Samo Roš je dogovoril okvirne rezervacije v marini Hramina (do 250 ljudi) in posredoval okvirne cene za hrano. Zlatko Matić je predlagal, da se vodja dogodka dogovori z Marino Žut za popust za ponedeljek, če se kdo od skiperjev odloči za privez tudi v ponedeljek. Ivo Štrubelj je predlagal, da tudi prvi dan (plov za pršut) uredimo pravo bojo (fiksna, vidna). Dogovorili smo se, da Nikola Balaban prinese bojo, Saša Javorič uteži, Boštjan Podobnik pa tlačilko.
Sklep 6.4: JK Odisej od pripravljenih smernic ne odstopa, možni so različni scenariji (posamezne aktivnosti skupaj ali vsak posebej). Okvirni predlog razpisa je ok, finaliziramo ga glede na odločitev s strani JK Poetovio in objavimo.

Luka Renko posreduje odgovor JK Poetovio, razpis in navodila finaliziramo korespondenčno glede na končne dogovore. Vodja dogodka sta Luka Renko in Samo Roš.

c. Ostali dogodki JKO
Franjo Antončič je po informacijah s strani Milana Grada sporočil, da potovanje v Rusijo in Kavkaz odpade.

4. Razno
a. Odprte teme s prejšnjih sej IO
Saša Javorič je pripravila pregled odprtih postavk s prejšnjih sej IO (2020):

 • Preverimo opcije varnostnih kopij JKO Google storitev (Renko) Opcije, ki smo jih identificirali za izdelavo in hrambo varnostne kopije:
 • zunanji disk,dodatni Google account,Google account back-up. Saša Javorič in Luka Renko preverita opcije Google back-up in sporočita ugotovitve do naslednje seje.
 • Skladnost z GDPR:
 • Saša Javorič in Boštjan Podobnik sta predstavila predloge, kako lahko v praksi zagotovimo skladnost z GDPR. Sklep 6.5: JKO uredi skladnost z GDPR.

  Na liste prisotnosti, izjave o odgovornosti, prijave …. dodamo polja za pridobitev soglasja o uporabi osebnih podatkov, GSM številk (za potrebe obveščanja preko Whats App) fotografij s klubskih dogodkov. Polja so obvezna, izbira Da / NE. Ob pričetku vsakega dogodka in v navodila dodamo obvestilo, da se dogodki slikajo in če kdo ne želi biti na slikah kluba, ki bodo objavljene na spletnih straneh in družbenih omrežjih kluba, naj se med slikanjem umakne. Saša Javorič pripravi predlog, po potrditvi ga vključimo v organizacijo dogodkov (Jesenska regata).
 • Objavimo več dogodkov na fb oglasih (pridobivanje novih članov) (Renko)
  Zaenkrat število novih članov (tudi mlajših) lepo raste, zato plačljivih oglasov zaenkrat ne potrebujemo (za klubske dogodke. V primeru organizacije dogodkov za zunanje (Zajadraj z nami … ) ponovno preverimo ustreznost/potrebo objave.
 • JZS – predavanja
  Boštjan Podobnik je podal predlog, da predavanja, ki jih je organizirala JZS med Covid-19, omogočimo dostop članom JKO tudi po preteku dostopa s strani JZS. Saša Javorič preveri z JZS, ali nam JZS lahko na kak način to omogoči.
 • Srečotov memorial
  Franjo Antončič je predlagal, da pripravimo kratek povzetek Srečotovih dosežkov in objavimo na spletni strani društva, da se ohrani spomin nanj. Sklep 6.6: JKO pripravi in objavi prispevek pred Jesenskim plovom.

  Saša Javorič prevzame pripravo povzetka, v sodelovanju z Marcelom, Borisom Smirnovom in Luko, ki posredujejo podatke. Prevzem pokalov in hramba pokalov – Luka?
 • Virtualna regata
  Luka Renko v statutu preveri definicijo dogodka, ki šteje za točkovanje. Sklep 6.7: Udeležba na Virtualni regati se šteje med dogodke – jadranje.

  Saša Javorič uredi evidenco obiska dogodkov.
 • Jadranje – Grčija 2021 [Podobnik]
  Boštjan Podobnik je predlagal, da že letos pričnemo s prvimi aktivnostmi za jadranje v Grčiji (junij 2021). Boštjan skliče inicialni sestanek predlagane delovne skupine (Boštjan, Luka, Milan), na katerem dogovorijo vodjo dogodka, okvirne smernice in potrebne aktivnosti (anketa o udeležbi/skiperji ipd.).


 • b. VOR 60 – ponudba
  Franjo Antončič je posredoval in predstavil zelo ugodno okvirno ponudbo Clean sporta za Off-Shore VOR 60 (Cleansport One https://www.cleansport.si/en/attending-regatta_1.html ) (za JKO ca 250-300€/osebo za 2-3 dni, max. 14 udeležencev + 3 posadke), možnih je več destinacij (Benetke, Jabuka, Palagruža…). Zanimanje je veliko, v glavnem za Palagružo. Franjo Antončič pridobi končno ponudbo v terminu julij-avgust 2020 in dodatni termin v primeru večjega števila prijav.

  Naslednja 7. seja IO bo 15.09.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO