ZAPISNIK 2020-5. seje IO JK Odisej

Datum: 19.5.2020, od 18:00 do 19:30 preko Google Hangouts

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala, Samo Roš
NO: Milan Grad
DO: Stane Hrvat, Zlatko Matić

1. Stanje članstva
Do danes je plačanih 103 članarin. Od prejšnje seje IO je bila podana nova pristopna izjava (spletna stran).
Sklep 5.1: V članstvo JK Odisej sprejmemo člana s člansko številko 519.

2. Pretekli dogodki JKO
a. 1. Virtualna regata JKO J70
Zaradi ukrepov ob epidemiji smo organizirali 1. Virtualno regato, vodja dogodka: Boštjan Podobnik (https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/). Pripravili smo razpis, navodila za prijavo, skiperski sestanek, trening in 4 plove ter razglasitev rezultatov na zaključni slovesnosti. Virtualne regate se je udeležilo 18 članov. Predlog organizatorjev je, da se dogodek šteje za točkovanje.
Sklep 5.2: Člani se strinjajo, da dogodek šteje za točkovanje, v kolikor je to skladno s statutom JKO.
Luka Renko v statutu preveri definicijo dogodka, ki šteje za točkovanje.

3. Prihajajoči dogodki JKO
a. Otvoritveni plov
Milan Grad je sporočil, da bo otvoritveni plov izveden od 28.5. do 31.5., cilj plovbe je Vis. Trenutno so potrjene 4 velike barke, 5. barka je opcijska. Do petka je potrebno zaključiti vse formalnosti. Vodja dogodka: Milan Grad. Franjo preveri s Pojodo (posamična udeležba).
Sklep 5.3: Družabnega dela (skupne večerje) zaradi epidemije v okviru JKO ne organiziramo.

b. SJL (Fareast R28)
Franjo Antončič je v navezi z Juretom Orlom, preverjanja glede ukrepov in možnosti izvedbe ter možnih datumov so v teku, okvirni datumi v začetku junija.

c. Fareast R28
Franjo Antončič je v navezi z Juretom Orlom, predvidoma dogovori glede možnega datuma po določitvi datumov plovov za SJL. Luka Renko do konca tedna preveri s skiperji glede interesa. Možni datumi: 6.-7.6 in 13.-14.6. Ko bodo znani datumi, vodja dogodka pripravi razpis.

d. Mini 12
Franjo Antončič se dogovarja z JK Kočevje, 7 bark bo do sobote že v vodi. Možni datumi: 6.-7.6 in 13.-14.6. Ko bodo znani datumi, Franjo Antončič in Andrej Gogala preverita opcije najema bark in čimprej pripravita predlog razpisa.

e. Ostali dogodki JKO
Sklep 5.4: Družabni plov (Istra/Kvarner) in izlet v hribe se zaradi epidemije prekličeta.

f. Jesenska regata
Luka Renko je v navezi z JK Poetovio. Sodelovanje z njimi je dogovorjeno, sami so rezervirali barke Bavaria 46 (6 bark). Člani JKO skupine za organizacijo regate: Luka Renko, Samo Roš. Luka Renko organizira klic s predstavniki JK Poetovio z namenom dogovora smernic za razpis, družabni del dogovorimo v avgustu, glede na takratno situacijo.

4. Razno
Boštjan Podobnik je predlagal, da se na jadralskih dogodkih vzpostavi WhatsApp skupina, preko katere poteka dodatno obveščanje.
Sklep 5.5: Predlog je sprejet, WhatsApp obveščanje dodamo v razpis naslednjih regat.

Naslednja 6. seja IO bo 16.06.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
Saša Javorič, sekretarka JKO