ZAPISNIK 2020-3. seje IO JK Odisej

Datum: 17.3.2020, od 18:00 do 19:05 preko Googlehangouts

Prisotni:
IO: Luka Renko, Saša Javorič, Franjo Antončič, Boštjan Podobnik, Andrej Gogala
NO: Milan Grad, Ivo Štrubelj

Dnevni red:

1. Predlog Poetovio Cup o pridružitvi k jesenski regati JKO
2. Stanje članstva
     a. Stanje plačanih članarin
     b. Novi člani
3. Razno
      a. Prihajajoči dogodki
      b. Jadranje v Grčiji 2021 (Podobnik)

Ad 1. Predlog Poetovio Cup o pridružitvi k jesenski regati JKO
Luka Renko je prejel predlog JK Poetovio (Samo Bauman), če bi lahko Poetovio Cup pridružili k jesenski regati JKO, ker možnosti za prestavitev do jeseni nimajo. Milan Grad je podal informacijo, da je celotna flota Bavaria 41 v tem času že rezervirana, JK Poetovio bi moral sam urejati floto (na Poetovio Cup prijavljenih 24 bark, od teh 5 JKO; ocena, da bi se pridružilo do 10 bark).
Sklep 3.1: JKO je odprt za pridružitev Poetovio Cup, ob tem, da se ohranita tekmovalni in družabni koncept naše regate. Formira se delovna skupina (Luka, Milan, Franjo), ki se poveže z organizatorji Poetovio Cup, jim predstavi stališče JKO in se dogovarja glede morebitne pridružitve.

Ad 2. Stanje članstva
Do danes je plačanih 102 članarin. Podani sta bili novi pristopni izjavi: Tomaž Ugoršek (trening FE28), Peter Pipp (spletna stran).
Sklep 3.2: V članstvo JK Odisej sprejmemo člane:

 • Tomaž Ugoršek, članska številka 517 (mentorja: Miroslav Jurkas, Drago Rutar),
 • Peter Pipp, članska številka 518 (mentorja: Saša Javorič, Franjo Antončič).
 • Ad 3. Razno
  Prihajajoči dogodki
  Sklep 3.3: Zaradi epidemije so preloženi vsi dogodki JKO v marcu, v začetku aprila dorečemo za naprej. Okvirni plani:

 • obvestilo o prestavitvi dogodka Mirana Tepeša pošljemo naslednji teden,
 • z razpisom FE 28R počakamo na sredino aprila,
 • otvoritveni plov je okvirno planiran v prvi polovici maja,
 • aprilsko sejo prestavimo na začetek aprila, da dorečemo glede dogodkov v aprilu.
 • Jadranje – Grčija 2021[Podobnik]
  Boštjan Podobnik je predlagal, da že letos pričnemo s prvimi aktivnostmi za jadranje v Grčiji (junij 2021). Formira se delovna skupina (Boštjan, Luka, Milan), ki se sestane in pripravi glavne smernice in potrebne aktivnosti (anketa o udeležbi/skiperji ipd.), ki bi jih izvedli, ko se stanje normalizira.

  Naslednja 4. seja IO bo 07.04.2020, lokacija bo sporočena naknadno.
  Saša Javorič, sekretarka JKO