Gradiva za občni zbor 2019

  1. Letno poročilo o delu kluba za leto 2018
  2. Finančno poročilo za leto 2018
  3. Poročilo disciplinskega odbora za leto 2018
  4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2018
  5. Predlog koledarja aktivnosti za leto 2019
  6. Predlog finančnega načrta za leto 2019

Luka Renko
predsednik JK Odisej