ZAPISNIK 2017-9. seje IO JK Odisej

Datum: 5.12.2017, od 17:00 do 17:45 v prostorih restavracije Via Bona.

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, Z. Matič, M. Grad.

NO: J. Lah.  Gost: A. Gogala.

Dnevni red:

 1. Priprave na občni zbor:
 • poročilo volilne komisije,
 • poročila za občni zbor – časovnica.
 1. Darilo za člane JKO 2017.
 2. Razno.
 1. Priprave na občni zbor:
  – poročilo volilne komisije: Z. Matič, A. Gogala in B. Vnuk so na podlagi prejetih predlogov preverili pripravljenost evidentiranih kandidatov za delo v naslednjem mandatu. Za delo na naslednjem mandatnem obdobju je tako potrdilo naslednje število kandidatov: 1 za predsednika, 1 za sekretarja, 2 za blagajnika, 13 za člane izvršnega odbora, 9 za člane nadzornega odbora in 10 za člane disciplinskega odbora.
  – Do 13.12.2017 volilna komisija dokončno sestavi predlog za predsednika in člane organov in tem obvesti vse člane kluba.
  – IO bo dokončno listo obravnaval na naslednji seji, dne 3.1.2018.
  – Do naslednje seje predsednik pripravi poročilo o delu kluba, predsedniki NO, DO in blagajnik pa poročila svojega dela.
  – Do naslednje seje predsednik sestavi koledar dogodkov za leto 2018.
 2. Darilo za člane JKO 2017. – člani IO smo pripravili več predlogov za nabavo torbe članstvu JK Odisej. V naslednjem tednu se odločimo o končnem produktu za darilo.
 3. Razno: /

Prva seja 2018 – IO JKO bo v sredo, 3. januarja 2018 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro