ZAPISNIK 2016-10. seje IO JK Odisej

Datum: 14.12.2016, od 18:00 do 19:10 v prostorih ČS Dravlje.
Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Grad, D. Volk, Z. Matič, K. Avsec; NO: D. Virant, J. Lah; DO: L. Brence.

Dnevni red:

 1. Pregled članstva.
 2. Pretekli dogodki: ZPE, Prednovoletno srečanje.
 3. Predlog nove članarine: sistem točkovanja udeležbe.
 4. Priprava poročil za leto 2016: IO (Luka), Finančno (Miro), DO (Lado), NO (Janko).
 5. Koledar 2017: J-24.
 6. Občni zbor: dnevni red – koledar, poročila in razpis do 15.1.17.
 7. Razno
  1. Pregled članstva: Letos je vplačanih 88 članarin.
  2. Pretekli dogodki:
   Zelena Prestolnica Evrope – predstavitev smo izvedli v predvidenem terminu in ga povsem zapolnili z zanimivo vsebino. Žal obiska občanov zaradi močnega deževja skoraj ni bilo.
   Prednovoletno srečanje – je uspelo zelo dobro, 49 udeleženih članov in prijateljev je ob odlično pripravljenem programu s kvizom, plesom in lepimi darili uživalo okusno večerjo. Poročilo je na spletni strani kluba.
  3. Predlog nove članarine – sistem točkovanja udeležbe na klubskih dogodkih:
   IO pripravlja predlog spremembe članarin za spodbujanje udeležbe na dogodkih JK Odisej.
   Predlog bo predstavljen na letni skupščini in člani bodo glasovali o njegovem sprejemu.
  4. Priprava poročil za leto 2016: IO (Luka), Finančno (Miro), DO (Lado), NO (Janko).
   Poročila morajo biti pripravljena do 1. Seje IO v 2017 – 11.01.2017.
  5. Koledar 2017: J-24 Izola – rezerviran je termin 18.3.2017.
   Za ostale dogodke pripravi koledar na spletni strani L. Renko.
  6. Občni zbor JK Odisej: bo v veliki dvorani ČS Dravlje v četrtek, 16.2.2017 ob 18:00 uri. Razpis z vsebinami mora biti objavljen do 15.1 2017.
   Na OZ bosta v družabnem delu programa naša člana Alenka Babič in Andrej Kosec predstavila svoje potovanje z jadrnico Altopo po Sredozemskem morju.
  7. Razno:
   – L. Renko pripravi vlogo na ČS Dravlje za prenos naslova JK Odisej na Draveljsko 44, Lj.
   – Izbor darila članom: člani IO intenzivno pripravljamo primerno darilo.
   – France Najdič se je udeležil spominskega srečanje na jadralca Mirka Bogića v Piranu, kjer je tudi kratko predstavil naš klub.

Prva seja IO JKO bo v sredo, 11.1.2017 ob 17:00 v prostorih ČS Dravlje.
Zapisal: sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro