ZAPISNIK 2016-9. seje IO JK Odisej

Datum: 9.11.2016, od 17:00 do 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Grad, D. Volk (telefonsko); NO: D. Virant.
Vabljeni: Matic Volk.

Dnevni red:

 1. Pregled članstva.
 2. Zaključni plov.
 3. Prednovoletno srečanje.
 4. Zelena prestolnica Evrope.
 5. Jesenska regata.
 6. J24.
 7. Razno.
 1. Pregled članstva:
  Sklep 1: V članstvo se sprejmejo novi člani s člansko številko 476, 477, 478 in 479.
 2. Zaključni plov: je odpovedan zaradi slabe vremenske napovedi.
 3. Prednovoletno srečanje: je 25.11. ob 18:00 v gostišču Livada. Vabilo je na spletni JKO in posredovano članom po E-pošti. Priprave potekajo nemoteno dalje. Prosimo, da vsi spodbujate udeležbo in organizirate (skromna) darila za podelitev na zabavi.
 4. Zelena prestolnica Evrope predstavitev 11.11. ob 17h. Zlatko pripravil projekcijo in vizitke, Miro prinese desko za demonstracijo vozlov.
 5. Jesenska monotip (26.) regata 2017: razpis objavljen, pohitite s prijavami ker je povpraševanje po plovilih veliko.
 6. J24: Dejan Volk pripravi termin in rezervacijo bark. Morda dva termina – trening (mlajši člani) in regato.
 7. Razno:

Deseta seja IO JKO bo v sredo, 07.12.2016 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro