ZAPISNIK 2016-7. seje IO JK Odisej

Datum: 7.9.2016, od 18:00 do 19:25 v prostorih ČS Dravlje.

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, D. Volk, M. Indihar Štemberger, M. Grad; NO: J. Lah; DO: L. Brence;

Opravičili so se: D. Virant, Z. Matič.  Vabljeni: I. Žilič, S. Škrlec.

Dnevni red:

 1. Pregled članstva.
 2. Mini-12 – priprava dogodka.
 3. Jesenska regata – priprava dogodka.
 4. Zelena prestolnica Evrope.
 5. Razno
 1. Pregled članstva: Do sedaj je bilo vplačanih 82 članarin.
  Sklep 1: V članstvo se sprejme nova člana s člansko številko 474 in 475.
 2. Mini-12, nedelja 11.9.2016 Vodja dogodka: Andrej Gogala, 8 prijavljenih, pokal in medalje naročeni, startne zastavice kupimo, velika zastava JK Odisej.
 3. Jesenska regata za prehodni pokal Sreda, 14.9.2016 ob 18:00 skiperski sestanek v Ljubljani, ČS Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana. Sodniška barka: skiper Bojan Oražem ima pripravljeno posadko. Sobota – trening plov: nabavi se pršut. Nedelja – skupinski privez v Saliju: Luka preveri za popust. Torek – zaključna večerja v restavraciji Sovinje v Tkonu, privez bo verjetno pri ribičih, predvidevamo, da bo precej bark po večerji že odšlo proti Sukošanu.
  Prehodni pokal: Luka je z pomočjo Srečkovega in digitalnega arhiva zbral vse pretekle zmagovalce za prehodni pokal. Evidenca se še dodatno preverja in bo šla v objavo na spletno stran. Milan Grad preverja načine, kako bi lahko na prehodni pokal vgravirali zmagovalce od leta 2000 naprej, ko je bil le ta izdelan.
  Sodniška barko za naslednje leto: evidentiramo skiperje že spomladi, potem IO v dogovoru s sodnikom izbere skiperja za jesensko regato pred poletjem. Skiper sodniške barke je sam odgovoren za sestavo svoje ekipe na sodniški barki.
 4. Zelena prestolnica Evrope Ga.Lunder nas je obvestila, da bo prevzem zelene prestolnice s strani ČS Dravlje predvidoma petek 28.10.2016, kar bomo še pravočasno obveščeni. JK Odisej je pripravljen pred mestno hišo v soboto ali nedeljo imeti 2 urno (opcija; 4 urno) predstavitev kluba z naslednjim scenosledom:
 1. Predstavitev JK Odisej (video/predstavitev) – cca pol ure (se lahko ponovi 2x)
 2. Praktična predstavitev morskih veščin: mornarski vozli (zanimivo tudi za otroke)
 3. Vprašanja in odgovori – po predstavitvi

Zlatko Matič bo prevzel zbiranje materiala – vsi člani kluba so pozvani, da prispevajo slikovni/video material iz naših dogodkov (regate, pohodi, srečanja…). Iz materiala bomo verjetno pripravili še krajši predstavitveni film. Luka Renko obvesti gospo Lunder o predlaganem scenosledu in potrebnih rekvizitih (TV ali projektor za digitalno predstavitev).
Razno
– Evidenca preteklih regat: za prehodni pokal in J-24 imamo že kompletno evidenco, za ostale regate pa Luka kompletira in pošlje v pregled.
– Barcolana: pozove se članstvo k udeležbi na dogodku.
– Zaključni plov: vodja dogodka: Milan Grad, do naslednje seje se pripravi razpis.
– Prednovoletno srečanje: predvidoma plesna zabava v gostišču, do naslednje seje sprejemamo predloge.

Osma seja IO JKO bo v sredo, 05.10.2016 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro