ZAPISNIK 12. SEJE IO, RO in NO JK Odisej

Datum: 19.02.2013

Prisotni: Milan Grad, Miro Krajnc, Marko Krebelj, Dejan Volk, Breda Zaletel, Matjaž Zaletel, Samo Rebernik, Janko Lah, Bojan Vnuk, Branka Vnuk, Srečko Škrlec, Andrej Krajnc, Lado Brence, Srečko Povalej, Borut Remic, Andrej Kosec, Stane Hrvat, Alenka Babič.

Dnevni red:

 1. Urejanje, podpisovanje in overjanje zapisnika in poročil iz Občnega zbora JK Odisej.
 2. Priprava koledarja vseh aktivnosti JK Odisej v 2013 in izbor članov, ki bodo zadolženi za organizacijo in izvedbo posameznih dogodkov.
 3. Otvoritveni plov JK Odisej 2013.
 4. 10. regata J – 24 2013.
 5. Razno
1. Urejanje, podpisovanje in overjanje zapisnika in poročil iz Občnega zbora JK Odisej

Podpisniki so se udeležili seje, pregledali zapisnik in ga overili s podpisom.

2. Priprava koledarja vseh aktivnosti JK Odisej v 2013 in izbor članov, ki bodo zadolženi za organizacijo in izvedbo posameznih dogodkov
 1. Regatno jadranje

a)    Otvoritveni plov (OP): letos se bo izpeljal. Predlog datuma izvedbe 14.3.2013, da bomo na vodi pred J24. Bojan Vnuk bo skrbnik OP, start bo v Zadru. Povabilo bo še ta teden objavljeno. Možna udeležba na lastnih barkah ali kot soudeleženec. Prvi večer druženje, nato Žman. Trajanje: 14.-17.3. do 12h vrnemo barke. Ocena vseh stroškov: cca. 220€ na osebo.

b)    Jubilejna 10. regata J24 Izola, 23.3.2013. Skrbnik je Dejan Volk. Ker gre za jubilejno regato se predlaga tisk majčk (6€/osebo). Predlog so malo lepši in dražji pokali – 30% višja cena. Do konca tedna se da elektronsko najavo skiperjem za dogodek. Predvidena cena 50€ na osebo.

c)    Zejčkov memorial v Izoli, točen datum bo še določen (odvisno od Cleanporta) – predvidoma konec maja, začetek junija. Skrbnik: Boštjan Podobnik.

d)    Majska regata, open, predviden datum je 18.5.2013. Skrbnik: ni še določen. Ena od pobud je bila Odisej na Palagruži (start v Splitu, nočni plov na Palagružo).

e)    Match race Bohinj Mini 12, predviden datum izvedbe je 9.6.2013. Skrbnik: France Najdič.

f)     Družinska regata v Bohinju na Mini 12, datum je 24.8.2013. Skrbnik: Milan Grad (rezervacija).

g)    Jesenska regata JK Odisej, določen datum je 29.9.2013. Skrbnik za regato je Stane Hrvat. Ena barka je še prosta. Monotip izpljuje iz Sukošana, start bo nekje pri Zadru.

h)   JK Odisej na Barcolani, datum 13.10.2013. Skrbnik: Srečko Škrlec.

i)     Zaključni plov JK Odisej, predviden datum bi bil 26.10.2013, skrbnik Milan Grad.

 1.  Izobraževanja

a)    Tečaj za radiotelefonijo, mornarja motorista, itd… Skrbnik: Srečko Povalej.

b)    Mini 12, predvidoma popoldne (malo prej iz službe). Izobraževanje bi se v letu 2013 izvedlo 2-3x. Druga polovica maja in v juniju. Zadolžen Milan Grad

c)    Praktikum na morju. Skrbnik: Srečko Škrlec.

d)    Predavanja: (i) Jadralno dvobojevanje (še pred regato Mini 12 Match race). (ii) Pobuda se je pojavila za Regatna pravila. (iii) Varnost na morju.

e)    Izleti, skrbnik: Lado Brence.

f)     Plesne aktivnosti. Skrbnik: Andrej Krajnc

g)    Veliki gala JK Odisejev ples, nekje v jeseni – ob 25. letnici društva.

3. Otvoritveni plov JK 2013

Razpis – povabilo 22.3. 2013 – Bojan Vnuk

4. 10. regata J – 24 2013

Povabilo skiperjem še ta teden, do 23.2. Razpis do 1.3. 2013. Uskladitev majic, pokalov, pogostitve… Dejan Volk

5. Razno

i)     Koledar aktivnosti objavljen še v februarju..

ii)    Najemi jadrnic preko kluba posebej niso organizirani. Možnost pri Milan Gradu, ki posreduje plovila pri podjetju Z Vetrom, ki deluje kot agencija.

iii)   Objavi se obvestilo za plačilo članarin v letu 2013.

iv)   Iziju se predajo zapisnik in poročila OZ za objavo na spletu.

v)    Draganu Penjalovu se potrdi regato 29.9. 2013.

vi)   Marko Krebelj, Saša Bizjak in Milan Grad – primopredaja klubske dokumentacije.

Zapisal:
Marko Krebelj

Otvoritveni plov 2013

Dan se je že kar opazno podaljšal, pa se oziramo za novimi jadralnimi avanturami. To pa je že prvi impulz za čas, ko bi že šli na morje.

Vabim vas na otvoritveni plov, ki ga organiziramo tudi letos v zadarskem akvatoriju.

Odhod iz Ljubljane v četrtek 14. marca popoldne po službi. Vkrcanje na barke zvečer v Zadru. Izplujemo pa v petek zjutraj, 15. marca 2013 iz zadarskega pristanišča. Planiramo obiskati Molat, Brgulje, kjer bi poskusili organizirati ribice z žara. V soboto pa plov ob Dugem otoku, morda še Iž in s končnim ciljem v Žmanu na tradicionalni večerji pri Ksenji. Jadramo praviloma po pogojih v tistem trenutku in obiščemo kraje ki se nam postavijo ob poti.

Zaključek je v nedeljo 16.marca 2013. Torej tri večere in tri dni na barki pod jadri.

V tem trenutku je prednajavljenih jadralcev za tri barke. Prostora je neomejeno – no ja, kolikor je prostora pri Ksenji za večerjo.

Cena na udeleženca je 130EUR. V tem je zajeto: jadrnica, čiščenje, turistična taksa in večerja v Žmanu. Ostali stroški pa kolikor bomo trošili.

Vsi zainteresirani naj se javijo na mail [email protected] ali [email protected]. Lahko pa tudi osebno na Bojanov mobi 051 312 875 ali pa Milanov  041 790 461.

Dobrodošli ste prav vsi. Lahko posamezniki ali pa skupine. Vsi člani in simpatizerji našega kluba.

Članarina 2013 za JK Odisej

Bliža se konec februarja in kot opomnik posredujemo poziv vsem tistim članom JK Odisej, ki še niste vplačali članarine, da lahko do konca tega meseca izkoristite pravico do znižane članarine.

Za leto 2013 je  še vedno v  JK Odisej enaka članarino kot vsa leta do sedaj:

Članarina za leto 2013 je v 50€, za upokojence 25€, za osebe brez lastnega dohodka pa 10€.

Za plačila izvedena do konca februarja, pa je članarina za člane 40€, za upokojence 20€, za osebe brez lastnega dohodka pa znaša 8€.

Članarino lahko poravnate na: 

Jadralni klub Odisej
1000 Ljubljana, Stegne 21
TRR: 02038-0050281745 (NLB d.d. LJ, enota Beethovnova)
Referenca: SI 00 <članska številka>-2013

Prav tako pa lahko to storite tudi z neposrednim plačilom pri naši Branki Vnuk.

Razpis 10. regate J-24 Izola

10. regata J-24 JK Odisej – razpis regate

Izola, 23. marec 2013

ORGANIZATORJA:
 Jadralni klub ODISEJ, Stegne 21, SI-1000 Ljubljana
Cleanport d.o.o., Tomažičeva 4a, 6310 Izola

RAZPIS REGATE 

1.  ORGANIZACIJSKI ODBOR

Regato organizira, vodi in daje informacije organizacijski odbor v sestavi: Dejan Volk (vodja dogodka, 031 301 571), Boris LESKOVAR (vodja regate, 040 514 442), Milan Grad (predsednik JK Odisej)

Organizacijski odbor lahko zaradi slabega vremena, pomanjkanja vetra ali kakršnega koli drugega vzroka, ki neposredno vpliva na varnost ali poštenost tekmovanja, regato skrajša (zastava S), odloži (zastava AP (kodeks), razveljavi (zastava N) ali odpove.

2.  PRAVILA

Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi regatnimi pravili ISAF za obdobje 2009 – 2012, tega razpisa in regatnih navodilih.

3.  PRAVICA UDELEŽBE

Na razpolago je 10 monotip jadrnic J24. Posadka mora šteti 4 – 5 oseb.

Pravico udeležbe na regati imajo posadke, katerih vodje ekipe (v nadaljevanju: skiperji) so člani JK Odisej s plačano letošnjo članarino. Skiperji, ki niso člani JK Odisej, se lahko udeleže regate s posadko, če ostanejo proste jadrnice po prijavnem roku, 13.3.2013.

Zaradi omejenega števila jadrnic, se ob večjem številu prijav, upošteva vrstni red prijav in plačil prijavnin.

4.  PRIJAVE IN PRIJAVNI ROK

Prijavnice za celotno posadko skiper oddajo elektronsko na JK Odisej najkasneje do 13. marca 2013 do 23:59 ure. Skiperji, nečlani JK Odisej, pa lahko prijavijo posadko, če so jadrnice na voljo, do sestanka skiperjev 23.3.2013 ob 9:00.

Na dan regate na SESTANKU SKIPERJEV v prostorih Hangar Marina v Marina Izola ob 09:00 uri se bo proučilo regatna navodila in z žrebom dodelilo jadrnice. Vse posadke prosimo, da pridejo do navedene ure, ker bomo v primeru, da bo ob 9:00 uri dober veter, takoj odšli do bark in pričeli s plovi.

Zaključna slovesnost z razglasitvijo rezultatov, podelitvijo nagrad ter pogostitvijo, bo potekala v pizzeriji Primavera Izola praviloma v roku ene ure po predaji vseh jadrnic vodji regate.

5.  DOKUMENTI

Skiper jadrnice mora na zahtevo organizatorja predložiti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ter veljavno tekmovalno izkaznico nacionalne jadralne zveze. Odgovornost za verodostojnost podatkov nosijo skiperji. V primeru, ko se ugotovi, da je skiper brez ustreznih dokumentov, je to razlog za diskvalifikacijo jadrnice.

6.  TEKMOVALNA OPREMA

Organizator zagotavlja jadrnico J24 (s spinakerjem) z veljavnim plovnim dovoljenjem oziroma z vso dokumentacijo v skladu s predpisi.

Takoj po skiperskem sestanku bodo le-ti jadrnice prevzeli in jih pripravili za regato ter morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti reševali z vodjem regate, Borisom Leskovarjem.

Takoj po zaključku regate po vplutju v Marino vsaka posadka preda urejeno jadrnico kakršno je prevzela.

7.  PRIJAVNINA ZA REGATO

Stroški prijave ekipe znašajo 140 € na jadrnico in 25 € na osebo. Člani JK Odisej s plačano letošnjo članarino prispevajo 17 € po osebi.

Prijavnina mora biti plačana do 18.3.2013 in jo sprejema vodja finančne operative JKO Branka Vnuk Kecman po dogovoru na 031 709 765.

Prijavnina se bo uporabila za pokrivanje stroškov jadrnic, vodenja regate, pogostitve in nagrade. Vsak udeleženec prejme enobarvno majico z napisom 10. REGATA J-24, Izola 2013.

8.  ODGOVORNOST

Vsaka ekipa in vsak udeleženec regate sodeluje na lastno odgovornost. Vsak skiper organizira in usposobi svojo posadko v skladu z veljavnimi pomorskimi predpisi in še posebej pripravi člane za lastno in skupno varnost na regati.

Dolžnost in odgovornost vsakega vodje ekipe oz. skiperja sta, da seznanita posadko z jadrnico, njeno opremo, kje se nahajajo sredstva za reševanje, ter kako se z njimi ravna. Pravica in odgovornost vsake jadrnice je, da se odloči, ali bo nadaljevala z jadranjem ali se umaknila z regate.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po njej. Sprejem prijave s strani RO ne pomeni, da je RO prevzel odgovornost za varnost udeležene barke med regato.

Veliko športnih užitkov, ter prijetno druženje nam vsem želita Jadralni klub Odisej in Cleanport.

Bilje, 23.03.2013
Organizacijski odbor

Volilni občni zbor 2013

ZAPISNIK VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA JADRALNEGA KLUBA ODISEJ

Volilni Občni zbor (OZ) je bil v sredo, 30. 01. 2013 ob 18:00 uri v Tehnološkem parku/B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Otvoritev, izvolitev organov in poročilo verifikacijske komisije Občnega zbora JKO
 2. Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu JKO 2012
 3. Nadomestne volitve sekretarja JK Odisej.
 4. Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2013
 5. Predstavitev jadralskih dogodivščin, Alenka in Andrej na Karibih.
 6. Razno in možnost plačila članarin in rezervacij jadrnic za leto 2013

1.   Otvoritev občnega zbora JKO

Predsednik Milan Grad je ob 19. uri pozdravil prisotno članstvo in goste ter ugotovil, da OZ še ni sklepčen (vsaj 65 od 129 članov), zato se v skladu s Pravili kluba (21. člen pravil JKO) dnevni red spremeni tako, da se najprej izvede točka 5. Andrej na KARIBIH.

Predsednik Milan Grad predlaga (19:00), da začnemo z delom Občnega zbora in predlaga v izvolitev naslednje delovne organe OZ. Pripomb in predlogov na sestavo organov OZ ni bilo ter je OZ soglasno sprejel SKLEP št.1: OZ imenuje naslednje organe OZ:

Delovni predsednik: Andrej Kosec

Zapisnikar: Alenka Babič

Overitelja zapisnika: Breda Zaletel in Andrej Kranjc

Verifikacijska komisija: Andrej Planinc- vodja  in Srečko Povalej – član ugotavlja, da je na  Občnem zboru JKO ob  19. uri prisotnih 47 članov in 12  gostov, kar pomeni, da je OZ v skladu z 21. členom Pravil JKO sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

Lista prisotnosti s podpisanim poročilom Verifikacijske komisije sta priložena (priloga 1).

Na predlog predsedujočega je OZ Andreja Kosca sprejel SKLEP štev. 2 : Člani JK Odisej na občnem zboru glasujemo javno, kar je v skladu z 22. členom Pravil JKO.

Prisotni člani JK Odisej smo  sprejeli SKLEP št. 3: Sprejmemo predlagani dnevni red OZ. dnevni red sprejet.

2.   Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu JKO 2010-2011

Poročilo o delu kluba v preteklem letu je predstavil predsednik IO JK Odisej Milan Grad.

Finančno poročilo za leto 2012 je pripravila blagajničarka Branka Vnuk , predstavil ga je predsednik IO Milan Grad.

Poročilo o delu regatnega odbora je predstavil predsednik regatnega odbora Boštjan Podobnik.

Poročilo o delu disciplinskega odbora je predstavil Matjaž Zaletelj.

Poročilo o delu nadzornega odbora je predstavil Janko Lah.

Srečko Škrlec je podal poročilo o izvedbi jadralskih usposabljanj.

Razprava o vseh poročilih skupaj: je ni bilo

Predsednik OZ je predlagal sprejem SKLEPA št. 4 , ki je bil soglasno sprejet: OZ sprejema vsebinski poročili (IO/RO) za leto 2012 in finančno poročilo za leto 2012 ter poročili nadzornega in disciplinskega odbora.

3.   Obravnava, razrešitev sekretarja in izvolitev novega za obdobje 2013

Predsedujoči OZ je predlagal in sodelujoči smo z dvema vzdržanima glasovoma sprejeli SKLEP št. 5 : OZ razrešuje Aleksandro Bizjak kot sekretarko IO JK Odisej.

Nato je bil sprejet tudi SKLEP št. 6: OZ potrjuje novega sekretarja IO JKO Marka Kreblja za leto 2013.

4.   Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu

Predlog programa dela in finančni načrt za leto 2013 je predstavil predsednik IO JK Odisej:

Predsedujoči OZ je predlagal in sodelujoči smo soglasno sprejeli SKLEP št. 7: OZ soglasno potrjuje predlagani finančni načrt in program dela.

5.   Predstavitev jadralskih dogodivščin, Alenka in Andrej na Karibih

6.   Razno

Komodor Marcel Švab je predlagal podelitev naziva komodorja prejšnjemu predsedniku IO JK Odisej  Janku Lahu. OZ je podelitev naziva soglasno potrdil.

Andrej Kosec, predsednik delovnega predsedstva OZ, je zaključil delo zbora ob 20. uri.

Predsednik delovnega predsedstva: Andrej Kosec
Zapisnikar: Alenka Babič
Overitelja zapisnika: Breda Zaletel, Andrej Krajnc 

Ljubljana, 30. 01. 2013

Priloge (vse so objavljene tudi na spletni strani JK Odisej):

 1. Dnevni red
 2. Lista prisotnosti s podpisi in poročilom Verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu JKO 2012 IO in RO
 4. Finančno poročilo 2012
 5. Poročilo Nadzornega odbora 2012
 6. Poročilo Disciplinskega odbora 2012
 7. Poročilo o Jadralnem praktikumu 2012
 8. Programske smernice IO JKO 2013
 9. Finančni načrt 2013
 10. Jadranja in šolanja 2013

OZ2013 – 1 – Dnevni red
OZ2013 – 3a – Poročilo IO JKO 2012
OZ2013 – 3b – Poročilo RO JKO 2012
OZ2013 – 4 – Finančno poročilo 2012
OZ2013 – 5 – Poročilo NO 2012
OZ2013 – 6 – Poročilo DO JKO 2012
OZ2013 – 7 – Poročilo o jadralnem praktikumu 2012
OZ2013 – 8 – Programske smernice IO JKO 2013
OZ2013 – 9 – Finančni načrt 2013
OZ2013 – 10 – Jadranja in šolanja 2013

OZ2013 – Zapisnik OZ 2013-01-30

21. regata JK ODISEJ s krova »Black Magic«

Iz Červarja proti Zadru, pod nebesnim svodom ozvezdja Jadran (Mate Dolenc) se je pet članska amaterska ekipa pod vodstvom morskega volka Srečka Škrleca, ki je s številnimi že preplutimi regatami in morji vsesplošno priznana jadralska eminenca,  popeljala na regato -do skupne zmage.

Opremljeni z veliko dobre volje in potrebno količino jedače in pijače, smo izpluli v smeri Unij, ki so bile naš prvi cilj. V nočni vožnji preko Kvarnerja, smo v občudovanju nočnega neba, pa tudi v podpalubju podkožno, snovali tekmovalno strategijo pričakovanih jadralskih užitkov.  Po triurnem krepčilnem spancu, je drugi dan sledila nova jadralska etapa do Zadra, kjer smo vkrcali še zadnjega člana posadke, ki se je izkazal za šepetalca vetrov, Janez je bil namreč odgovoren za brezhibno napeta jadra.

V pričakovanju prvega regatnega plova se je nestrpnost stopnjevala. Vetrovi niso obetali posebno hitrega jadranja. V regatno polje smo pripluli v zadnjem hipu, kar je Srečkove glasilke drago stalo. Balastni del ekipe je z zadnjimi močmi zasedel položaj in že smo s šibkim vetrom zdrveli skozi štartno linijo. Naš strateg in kapitan je na lovorikah delnega rezultata  v prvem plovu mirno »zaspal« in s pivom v roki zašel v kurzu. Naivni medklic člana posadke, je z grozo »prebudil« našega kapitana z vprašanjem, »Srečo, pa kam mi gremo?!«, Škoda je bila že nepopravljiva. Prvo etapo smo tako zaključili na drugem mestu.  Da bi se nam kapetan odkupil, nas je zato v drugem in tudi v tretjem plovu popeljal do zmage. Poudariti je potrebno, da ni dela  opravil sam, pač pa celotna posadka,  zasluge nosita tudi krmarja Miro in Tomaž ter navsezadnje tudi ostro oko Janeza, ki je skrbel za pravilno napeta jadra. Prvi regatni dan se je zaključil na obali Dugega otoka, na obali mandrača Žman. Spoznavni večer je minil v senci kulinaričnih dobrot konobe Roko.

Drugi regatni dan, zbudili smo se v vetrovno jutro, v katerem je jugo napovedoval adrenalinsko jadranje. Regatni odbor je tudi ta dan vzdržal in izpolnil pričakovanja jadralskih zanesenjakov. Dva plova proge, sta bila speljana čez preliv med otočkom Krava in  Krknata, ob južnem rtu nas je strašila plitva voda in v ovinku čeri, kjer so visoki valovi ter vetrni sunki juga kazali svoje zobe. Pripetil se je tudi neljubi dogodek, saj je jadrnico enega izmed udeležencev  regate poljubilo morsko dno., kar je verjetno vplivalo na odločitev regatnega odbora, da po drugem plovu  zaključi regatni dan. Zanesenjaštvo posadke Black Magic se je zaradi adrenalina v krvi sproščalo še dolgo v noč, pri čemer smo z ubranim zborovskim petjem polepšali jesenski večer tudi prebivalcem vasice Žman, saj so milozvočne dalmatinske pesmi tudi brez aplavza publike uspavale tudi nas.

V tretji jadralski dan smo se prebudili z obžalovanjem učinkov pretekle noči. Po sprva skoraj popolnem brezvetrju smo začeli prvi plov  v rahlem maestralu.  Z barke smo nagnali še zadnje mačke prejšnje noči in se s ponovno  željo po dobrem rezultatu pognali v boj. Ponovno se je izkazal naš strateg in kapitan Srečo, ki je svojo staro lepotico spravil v neulovljiv tek. Pri obratu okoli boje, pa je zaradi vsesplošne neuigranosti posadke prišlo do napake pri dvigovanju špinakerja, kar nas je skoraj stalo prvega mesta, vsekakor pa dobršne mere sivih las. Po lovljenju zadnjih sapic vetra se je regatni dan zaključil. Preostanek dneva smo jadralsko zmatrane ude namakali v še toplem jadranskem morju, kar je povzročalo začudenje domačinov.

Regata se je izpela z zaključnim večerom v konobi Roko. Ponovno so nas presenetili z kulinaričnimi dobrotami in poskrbeli, da je bilo vzdušje v pričakovanju podelitve priznanj nepozabno.

Organizacija 21 jesenske regate jadralnega kluba Odisej je pohvale vredna, prav tako  je potrebno poudariti, da je naša ekipa tekmovala izven konkurence, saj so ostali udeleženci jadrali v monoklasi na tipskih jadrnicah Bavaria 32, kar pa ni vzelo žara posadki Black Magic v boju za zmago overall. Zahvalili bi se tudi ostalim udeležencem regate, saj smo se od njih lahko veliko naučili. V pričakovanju ponovnega lovljenja vetra v jadra vas pozdravljamo posadka Black Magic septembra 2012; Tomaž, Miro, Janez, Drago, Srečo in Tadeja.

Spisala: Tadeja Mancini

Vtisi z 21. jesenske regate JKO

September 2012

Ponovno, tradicionalno, kot vedno v septembru,  se je dogodila regata  JK ODISEJ  za prehodni pokal  v jadranju, v razredu monotip   in v razredu open.
Jadralo se je v  Srednjem kanalu  Zadarskega področja,  zaključne slovesnosti objava rezultatov in podelitev  priznanj  se je vršila v  vasici Žman.

Trije tekmovalni dnevi  od  23. do 25. sept  2012.  so nam postregli z  polno paleto izzivov regatiranja in druženja udeležencev, skupaj na 13 jadrnicah je tekmovalo preko 60 jadralk in jadralcev. Sojenje in tehnični del postavitve regatnega polja je v zadovoljstvo vseh zopet odlično  izvedel naš stari znanec, častni član kluba JKO,  Dragan Penjalov s pomočniki..

Kot omenjeno, so trije različni tekmovalni dnevi postregli z, naj poudarim, ruleto vetrov različnih jakosti in različnosti stanja morja.  Prvi uvodni dan prelep rahel jugo,  za uvajanje v drugi dan, ko nas je jugo z močjo tudi (ocenjeno) preko 30 Kn  primoral v primerno tehnično zahtevno plovbo,  zato pa je tretji dan postregel le z zelo rahlim maestralom, ki je za mnoge predstavljal problem obvladovanja vožnje s spinakerjem v minimalnih hitrostih plovbe.

Jadranje je potekalo v dveh tekmovalnih razredih.
V razredu monotip na jadrnicah Bavaria 32 se je pomerilo 12 ekip, tekmovali so za prehodni pokal JKO,  ki ga je osvojil  krmar Milan Grad s svojo posadko.
V odprtem razredu so tekmovale vse prijavljene jadrnice, kjer je izstopala Elan 33  s posadko, ki  sem jo vodil Srečko Škrlec.

Regata je zelo lepo uspela. Druženje in pogostitev v Žmanu je izzvenelo pozno ponoči v zadovoljstvu vseh udeležencev. Naj na koncu omenim, da je navkljub izredni tradiciji v JKO udeležba ekip (le 13 jadrnic) za mene osebno malo presenečenje. Rad bi, da vedno več lastnikov svojih plovil popestri številčnost udeležbe tudi v konkurenci odprtega razreda, ter da s kančkom inovativnosti  dodamo nove vsebine v naše jadralne aktivnosti.

Rezultate in podatke o 6 voženih etapah regate ter nekaj utrinkov si lahko ogledate v nadaljevanju:

[slideshow]

Pripravil: Srečko Škrlec

Skiperski sestanek 21. REGATA ZA PREHODNI POKAL JK ODISEJ

Sestanek bo danes v sredo 19.9.2012 ob 19:00 uri v V učilnici podjetja Agora d.o.o. na Parmovi 53 (poslovna stavba Lesnina) v Ljubljani

Dnevni red:

  • Plačilo prijavnine in zaostalih dolgov za najem jadrnic.
  • Kratek pregled predvidenega poteka regate.
  • Žreb jadrnic v monotipnem razredu.
  • Predavanje: Razlaga členov regatnih pravil (Boštjan Podobnik). Predavanje bo potekalo tako, da bomo prebrali člen regatnega pravila in se o njem na kratko pogovorili. Po predavanju bomo bolje vedeli kje in kaj je zapisano v regatnih pravilih, zato bomo jadrali varneje in hitreje, saj se bomo v različnih situacijah med regato bolje znašli. V razpravah po regati pa bomo svoje trditve znali podpreti z neizpodbitnimi argumenti, s čimer bomo prispevali k splošnemu dvigu poznavanja regatnih pravil v klubu.

Nosilec dogodka, Boštjan Podobnik

21. REGATA ZA PREHODNI POKAL JK ODISEJ

23. – 25. september 2012

Žman na Dugem otoku

(regata je uvrščena v tekmovalni koledar JZS in HJS)


ORGANIZATORJA

 Jadralni klub ODISEJ in Yacht klub ZADAR
Stegne 21                                                       Put Petriča 45d
SI-1000 Ljubljana                                            HR-23000 Zadar


ORGANIZACIJSKI IN REGATNI ODBOR

 • Vodja dogodka in predsednik regatnega odbora JKO: Boštjan Podobnik
 • Predsednik JKO: Milan Grad
 • Sekretar JKO: Saša Bizjak
 • Vodja finančne operative JKO: Branka Vnuk
 • Vodja sodniške službe Yacht klub ZADAR: Dragomir Penjalov


RAZPIS REGATE

 

 1          PRAVILA

Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi regatnimi pravili ISAF za obdobje 2009 – 2012 (Regatna pravila).

 2          PRAVICA UDELEŽBE IN DOKUMENTI

Pravico udeležbe v monotipnem razredu za prehodni pokal JK Odisej imajo ekipe pod vodstvom skiperjev, ki so člani  JK Odisej. Za sodelovanje v odprtem razredu ni omejitev pravice udeležbe. (Glej tudi točko 3: Tekmovalni razredi)

Sodelujoča jadrnica mora imeti veljavno plovno dovoljenje oz. vso dokumentacijo skladno s hrvaškimi zakoni. Skiper jadrnice mora na zahtevo organizacijskega odbora predložiti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ter veljavno tekmovalno izkaznico Jadralne zveze Slovenije. Eden od članov posadke mora imeti potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS radijsko postajo. Če se ugotovi, da sta jadrnica ali posadka brez ustreznih dokumentov, se jadrnica disklvalificira iz nadaljnjega tekmovanja.

 3          TEKMOVALNI RAZREDI

Tekmovanje bo potekalo v dveh razredih:

 • V monotipnem razredu tekmujejo za prehodni pokal JK Odisej jadrnice Bavaria 32 in Bavaria 33.. Na jadrnicah je dovoljeno uporabljati le serijska jadra, ki so na barki ob njenem prevzemu pri čarteristu. Pripon na jadrnicah ni dovoljeno nastavljati.
  • V odprtem razredu sodelujejo vse prijavljene jadrnice.

 

 

 4          PRIJAVE IN PRIJAVNINA

Prijavnico dobite tukaj. Izpolnjene prijavnice sprejema Milan Grad po e-pošti na klubskem naslovu [email protected] vključno do petka, 14.9.2012.

Prijavnina znaša:

 • 100 € na jadrnico
 • 30 € za člane JKO
 • 50  € za nečlane JKO

Iz prijavnine bodo kriti stroški sojenja, pokalov in medalj, zakuske prvi večer regate in zaključne večerje.

Prijavnino skiperji ali predstavniki posadk poravnajo na skiperskem sestanku. Čas in lokacija sestanka sta navedena v nadaljevanju razpisa v točki 4.

 5          PROGRAM REGATE

Predvideni program regate:

 • Torek, 19.9.2012 ob 19:00 skiperski sestanek v Ljubljani Agora d.o.o. na Parmovi 53
  • Predavanje:  Razlaga členov regatnih pravil (Boštjan Podobnik).
  • Žreb jadrnic v monotipnem razredu.
  • Plačilo prijavnine.
  • Sobota, 22.9.2012:
   • Prevzem bark Bavaria 32 in Bavaria 33 v Sukošanu in Zatonu.
   • Transfer po lastni presoji do zbornega mesta JZ od Ždrelca (Ugljan-Pašman) do nedelje zjutraj.
 • Nedelja, 23.9.2012:
  • Med 9:00 in 9:45 prevzem štartnih številk na zbornem mestu.
  • Ob 10:00 prvo javljanje sodnika regate.
  • Več plovov na relaciji Ždrelac – Žman (Dugi otok)
  • Predvideni konec tekmovanja do 17:30
  • Privez: Žman
  • Ob 19:00 druženje ob zakuski v restavraciji Roko
 • Ponedeljek, 24.9.2012:
  • Ob 9:00, skiperski sestanek na pomolu.
  • Več plovov v akvatoriju pred Žmanom
  • Predvideni konec tekmovanja do 17:30
  • Privez: ni organiziran / po prosti presoji skiperjev
 • Torek, 25.9.2012:
  • Ob 10:00 zbor jadrnic pred Žmanom,  navodila bo sodnik posredoval preko VHF postaje
  • Več plovov v akvatoriju pred Žmanom
  • Predvideni konec tekmovanja do 16:30
  • Privez: Žman
  • Ob 19:00 zaključna večerja in podelitev nagrad v restavraciji Roko
 • Sreda, 26.9.2012
  • Prosto jadranje oz. vračanje bark do 10:00 ure v Sukošan.

 

 

 6          OBVESTILA TEKMOVALCEM

 • Prevzem regatnih številk bo v nedeljo med 9:00 in 9:45 uro v akvatoriju jugo-zahodno od Ždrelca Natančna lokacija bo sporočena po VHF postaji na kanalu 77 ob 9:00 uri.
 • Uradni kanal regate je VHF 77. Na tem kanalu bodo posredovana sprotna navodila tekmovalcem. Kanal je rezerviran le za uradno komunikacijo. Tekmovalne ekipe naj imajo svoje postaje nastavljene na kanalu VHF 77 vsak dan regate od 8:30 ure naprej.
 • Obvestila organizatorja, ki bodo posredovana preko VHF 77 ali na sestankih skiperjev, lahko spremenijo predvideni program regate.

 7          TOČKOVANJE IN DOLOČANJE VRSTNEGA REDA

 • Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja iz Dodatka A Regatnih pravil.
 • Diskvalifikacije se točkujejo s številom prijavljenih jadrnic + 1 točka.
 • Regata bo veljavna, če bo izveden najmanj en plov.
 • Če bodo izpeljani štirje plovi ali več, se jadrnici v seštevek točk ne šteje njena najslabša uvrstitev.
 • V kolikor ima več jadrnic enako število točk, imajo boljše uvrstitve prednost. Če tudi to ne določi vrstnega reda, šteje boljša uvrstitev v zadnjem plovu.

 8          NAGRADE

 • Prvouvrščena posadka v monotipnem razredu prejme prehodni pokal JK Odisej za eno leto.
 • Tri prvouvrščene posadke v monotipnem razredu prejmejo pokale in medalje.
 • Prvouvrščena posadka v odprtem razredu prejme pokal.
 • Zadnjeuvrščena ekipa v generalni razvrstitvi prejme »polžka«.

 9          ODGOVORNOST

Vsaka ekipa in vsak udeleženec regate sodeluje na lastno odgovornost. Vsak skiper organizira in usposobi svojo posadko v skladu z veljavnimi pomorskimi predpisi in še posebej pripravi člane za lastno in skupno varnost na regati.

Dolžnost vsakega vodje ekipe oz. skiperja je, da seznani posadko z jadrnico, njeno opremo, kje se nahajajo sredstva za reševanje ter kako se z njimi ravna. Pravica in dolžnost vsakega skiperja in posadke je, da se odloči za nastop na regati ali se z nje umakne v skladu z vremenskimi razmerami in lastnimi sposobnostmi, ki zagotavljajo varno jadranje.

Organizator regate ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po njej. Sprejem prijave s strani RO ne pomeni, da je RO prevzel odgovornost za varnost udeležene jadrnice in posadke med regato.

Veliko športne sreče in užitkov, ter prijetno druženje nam vsem želita Jadralni klub Odisej in Yacht klub Zadar.

 

Ljubljana, 21.08.2012                                                                                                 OO in RO JKO

Poročilo z regate 7. Zejčkov memorial

3. junija je potekal 7. Zejčkov memorial na jadrnicah J24 v Izoli.  Regata se razvija v pravo JKO družinsko regato, saj se je vsako leto udeležuje več naših jadralcev s svojimi družinskimi člani in prijatelji različnih generacij. To pa ne pomeni, da regati upadata jadralski nivo in tekmovalni naboj. Nasprotno, nekateri mladi člani ekip so se v preteklosti kalili v pionirskih in mladinskih selekcijah slovenskih jadralskih klubov, sedaj pa svoje jadralsko znanje in tekmovalnost kažejo tudi na Zejčkovem memorialu in s tem dvigajo nivo in zanimivost tekmovanja.

Letošnjo regato so zaznamovale izjemno spremenljive vremenske razmere, v katerih regatni odbor ni imel lahkega dela. Kljub temu smo uspešno izpeljali vse štiri načrtovane plove, v katerih se je drugo leto zapored najbolje znašla ekipa člana JKO Andreja Gogale. Ostale rezultate in fotografije s podelitve si lahko ogledate v prilogi.

Se vidimo naslednje leto na 8. Zejčkovem memorialu.

Boštjan Podobnik

PrviDrugiTretji

REZULTATI:

JADRNICAŠT. JAD.1.
PLOV
2.
PLOV
3.
PLOV
4.
PLOV
TOČKESKIPPERČLAN JKO
BACK IN TIME117X416Andrej
Gogala
DA
OSAMLJENA
NEVARNOST
04318X8Elvis
Štemberger
DA
LPKF ZEJČKI2325X38Boštjan
Podobnik
DA
JUNIORJI67X17210Tadej
Mezek
DA
LUPO3248X410Dejan
Volk
DA
TOLAŽILNA
NAGRADA
76X62513Marko
Marinček
NE
POJALABANDA85536X13Natan
Osterman
DA
TAZADNJI58X86721Luka
Renko
DA
MARKO POLO4DNF 9 X99927Marko
Krebelj
DA

Regatni odbor: Boris Leskovar, Matej Rakar, Simon Baruca