ŠOLANJA

Razvoj znanja jadranja, šolanja, treningi

Klub ODISEJ je od zgodnjih začetkov svojega delovanja na spontani bazi razlag tistih, ki smo v klubu začeli kot prvi izkušeni jadralci in na bazi samoučenja ustvaril jedro skipperjev, ki, lahko garantiram, suvereno obvladamo jadranje na potovalnih jadrnicah. Prenos znanja v prvih letih obstoja, do nekako 1995, je bil plod teamskega dela, kjer smo začetniki v klubu nesebično dopolnjevali eden drugega in izkušnje prenašali naprej na mlajši rod. Samo peščica nas je že v teh zgodnjih letih opravila tudi profesionalni izpit za mornarja motorista, poleg tega pa smo tedanji lastniki svojih plovil z neizmerno ťkilometrinoŤ in s tem bogato praktično izkušnjo lahko svetovali in poučevali novodošle člane v klubu, ki so jadranja bazirali na dnevnih, weekend ali tedenskih najemih charter plovil.

Tako se je šolanje izvajalo neformalno, rasla je baza jadralcev, nivo znanja je počasi napredoval.

Ta praksa, od leta 1985 naprej, je sprva dala zelo dobre rezultate, saj je bila številčna rast članov najprej počasna, bilo je dovolj možnosti za sprotno učenje. Tedanji naši učenci so danes izvrstni v praksi , so popolnoma samostojni skipperji, ki svoje znanje širijo naprej.

Kljub temu pa se je kmalu pojavila potreba po dopolnjevalnem dejanskemu šolanju za člane posadk saj mnogi omenjeni skipperji nimajo dovolj teoretične podlage za strokovno razlago veščin jadranja. Dejstvo je, da so mnogi novodošli člani kluba poznali jadranje le v obliki sodelovanja, kot člani posadk na klubskih regatah, v resnici pa niso bili usposobljeni prevzeti odgovornosti in samostojno izvesti postopkov manevriranj ob privezih, izplutjih in pri drugem celotnem spektru del med samostojnim jadranjem, saj za le to niso prejeli dovolj strokovno podprte razlage.

Leta 1997 sem se tudi formalno aktivno vključil v dejavnost šolanja članov kluba v organizaciji šole Pilot, s 01.01.2001 pa sem uradno registriral šolo jadranja in pomorskih veščin Navtik Srečko Škrlec s.p., kjer izvajam na dveh lastnih jadrnicah poleg tečajev iz teorije tudi praktično usposabljanje v jadralnih veščinah, od začetnih tečajev do udeležbe s tečajniki na tekmovanjih, regatah in daljših potovanjih. Stekli so prvi tečaji, teorija za polaganje izpita za voditelja čolna, tečaj za mornarja-motorista, tečaj za operaterja na pomorski VHF postaji, začeli smo z šolo jadranja, na vseh nivojih: začetni, nadaljevalni , skipperski (potovalno jadranje in vodenje posadke), tečaj športnega regatnega jadranja za potovalne jadrnice, kandidati so z menoj sodelovali na številnih regatah, vedno z obširno strokovno razlago dogajanja na regatnem polju, z razlago mednarodnih regatnih pravil, taktike, tehnike, meteorologije, itd...

Pregled realiziranih šolanj je naslednji: številke v kolonah predstavljajo število tečajnikov, samo aktualnih članov kluba Odisej po letih od 1997 naprej )

LEGENDA:
VČ - tečaj za izpit voditelja čolna
VHF - tečaj za izpit pomorske radiotelefonije
MM - tečaj za izpit za mornarja motorista
OJ - osnovni jadralni tečaj
NJ - nadaljevalni jadralni tečaj
ŠJ - šola športnega jadranja
SKIP - skipperski tečaj, vodenje posadke in plovila
REG - udeležba na regati s strokovnim vodenjem
Leto VHF MM OJ NJ ŠJ SKIP REG skupaj

1997 0 0 0 6 1 0 2 5 14
1998 5 15 0 5 0 0 1 6 32
1999 0 0 0 0 1 0 0 5 6
2000 1 0 0 7 7 0 2 20 37
2001 11 0 0 4 9 4 1 11 40
2002 1 0 0 7 3 0 0 7 18
2003 0 0 17 0 8 0 3 22 50

skupaj 18 15 17 29 29 4 9 76 197

Navajam, da velja podatek za leto 2003 do vključno 20.11.2003 in da se tečajniki pogosto udeležujejo po večkrat letno na različnih regatah, ter na posameznih tečajih, v statistiki pa je to zabeleženo le kot 1 vnos, za vsakega posameznika tečajnika torej le po enkrat.

Za leto 2003 imamo v planu še jadranja v pred božični regati (16. Tradicionalna regata iz Červarja).

Na tej regati bomo na jadrnicah Black Jack in Black Magic udeleženi trije člani kluba Odisej.

V decembru 2003 in v naslednjem letu pa bomo ponovno organizirali tudi tečaje za izpit voditelja čolna in mornarja motorista.

Prijavite se!!

Ne gre prezreti dejstva, da so mnogi člani našega kluba ODISEJ poiskali dodatna znanja tudi v drugih klubih in na tečajih drugih šol in organizacij ter, da je še vedno mnogo samoukov. Ampak bolje se je učiti na napakah drugih in upoštevati izkušnje klubskih in drugih starih mačkov in pustiti eksperiment, ki je lahko zelo drag , za druge manj zahtevne dejavnosti. Res je, da so člani kluba Odisej že nekajkrat nasedli, razmajali marsikatero kobilico, močno obdrsali poškodovali trup, polomili kar nekaj stebričkov in nosilnih okovov palubnih ograj, strgali marsikatero jadro, zlomili boom, zgubili tangun, polomljena je bila oprema in sonde instrumentov na vrhovih jambora....

Vsa dejstva in podatki vpisani v gornjem tekstu slonijo na čvrsti hranjeni dokumentaciji, ki je skrbno arhivirana. Detajlni podatki po posameznih segmentih iz pričujočega opisa so na voljo pri avtorju v obliki zapisnikov, poročil o delovanju kluba, v obliki zapisov v ladijski dnevnik, hranjen je bogat arhiv fotografij in video posnetkov.

Zapisal Srečko Škrlec