REGATA

17. spomladanska regata JK Odisej

Žirje - Prvič, 15.-17. maj 2011

 

ORGANIZATOR:    Jadralni klub ODISEJ, Stegne 21, SI-1000 Ljubljana  

ORGANIZACIJSKI IN REGATNI ODBOR

 • vodja dogodka: Bojan Vnuk
 • predsednik JK Odisej: Janko Lah
 • predsednik regatnega odbora JK Odisej: Matjaž Zaletel

 

RAZPIS REGATE

1   PRAVILA

Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi regatnimi pravili ISAF za obdobje 2009 – 2012 (Regatna pravila).

 

2   PRAVICA UDELEŽBE

Pravico udeležbe na 17. spomladanski regati JK Odisej 2011 imajo ekipe, ki se pravočasno prijavijo na prijavnici iz priloge v skladu z razpisom. Organizator lahko naknadno, do zasedbe preostalih kapacitet, sprejme prijavo tudi drugih ekip, ki bi se prijavile na razpis kasneje.

 2.1           DOKUMENTI

Jadrnica mora imeti veljavno plovno dovoljenje oz. vso dokumentacijo skladno z zakoni. Skiper jadrnice mora predložiti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ter veljavno tekmovalno izkaznico nacionalne jadralne zveze. Eden od članov posadke mora imeti potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS radijsko postajo. Odgovornost za verodostojnost podatkov nosijo skiperji. V primeru, ko se ugotovi, da je jadrnica ali posadka brez ustreznih dokumentov je to tehten razlog za protest oz. morebitno diskvalifikacijo.

 2.2           PRIJAVE IN PRIJAVNI ROK

Skiperji se prijavijo do srede 4.5.2011 do 10. ure na e-mail [email protected].

 

3   TEKMOVALNI RAZREDI

Jadra se v tekmovalnih razredih in v generalni razvrstitvi, s handicapom, na serijskih potovalnih jadrnicah. Handicap določi RO in ga predstavi na sestanku skiperjev.

Predvidene skupine jadrnic so naslednje:

Jadra se v tekmovalnih razredih in v generalni razvrstitvi, s handicapom, na serijskih potovalnih jadrnicah. Handicap določi sodnik.

Naziv razreda Dolžina čez vse (LOA) v m Dolžina čez vse (LOA) v ft. Minimalno št. članov posadke
Maxi Preko 16,00 m nad 52' 8'' 10
Zero Od 13,51 m do 16,00 m nad 44' 5'' do 52' 8'' 9
Alfa Od 12,01 m do 13,50 m nad 39' 5'' do 44' 5'' 7
Bravo Od 11,01 m do 12,00 m nad 36' 2'' do 39' 5'' 6
Charlie Od 10,26 m do 11,00 m nad 33' 9'' do 36' 2'' 5
Delta Od 9,51 m do 10,25 m Od 31' 4'' do 33' 9'' 4

Najmanjše število jadrnic v posamezni skupini je osem, razen za skupino Maxi in Zero, kjer je najmanjše število jadrnic tri. Organizator si pridržuje pravico spremembe obstoječih razredov ali spajanje razredov v skupine v kolikor v nekaterih ne bo zadostnega števila jadrnic. Skupine bodo določene po prejemu dokončnih prijav, lahko pa se spremenijo na zahtevo do tri ure pred startom prve regate.

  

4   NAJEMNINA, STARTNINA IN DRUGE PRISTOJBINE

 4.1           NAJEMNINA

Najem bark v lastni režiji ali s pomočjo JKO (kontakt: Milan Grad [email protected] ).

 4.2           STARTNINA

Startnina je 60 EUR na člana posadke, od tega vsak član JK Odisej s plačano letošnjo članarino plača 40 EUR, ker klub prispeva 20 EUR na člana JKO, ki ima plačano letošnjo članarino.

Iz sredstev startnine bodo kriti stroški organizacije, pokalov in medalj, prigrizek z druženjem na Žirju in zaključna večerja na Prviću ob končni razglasitvi rezultatov.

Startnino in ostale stroške se bo pobralo na sestanku skiperjev v sredo 11.5.2011 ob 19.00 v Ljubljani (Litijska 51, Comtrade - Hermes SoftLab).

Sestanek skiperjev je obvezen za vse skiperje (v primeru, da je skiper zadržan, je obvezen urediti, da se sestanka udeleži drug član njegove posadke)!

 

5   PROGRAM REGATE

Predvideni program  regate

Sreda, 11.5.2010 skiperski sestanek s pobiranjem štartnine v Ljubljani ob 19:00 na Litijski 51, ComTrade (Hermes SoftLab).

Nedelja, 15.5.2010: Komunikacija bo potekala na 77 kanalu.

 • Zbor jadrnic bo predvidoma pri otoku Hrbošnjak (med otokom Ravan in jugovzhodnim rtom otoka Žirje) od 9:00 do 10:00. Točna lokacija bo sporočana na kanalu 77.
 • Po 10:00 se na kanalu 77 posluša navodila RO, ki bo podal opis regatnega polja in čas starta.
 • Število, dolžino in natančen potek plovov določi RO glede na vremenske razmere.
 • Po jadranju se flotilja glede na vremenske razmere priveže v enem od zalivov na otoku Žirje, kjer si ekipe ob prigrizku organiziramo družabni večer

 

Ponedeljek, 16.5.2010:

 • med 9:00 in 9:30 skiperski sestanek.
 • Število, dolžino in natančen potek plovov določi RO glede na vremenske razmere.
 • Po zaključku plovov si ekipe jadrnic samostojno organizirajo čas do naslednjega plova.

Torek, 17.5.2010:

 • med 9:00 in 9:30 Skiperski sestanek. Kraj sestanka določi RO glede na vremenske razmere.
 • Število, dolžino in natančen potek plovov določi RO glede na vremenske razmere. Natančna lokacija in smer bo sporočena tudi na kanalu 77 po skiperskem sestanku.
 • Po zaključku zadnjega plova se vse ekipe privežejo v Prvić luki na otoku Prvić ali na bojo pred gostilno Ribarski dvor v Šepurinah (pri rtu Kobila). Sledi večerja v gostilni Ribarski dvor s podelitvijo nagrad in zaključek regate.

Od srede, 18.5.2010 naprej:

 • Prosto jadranje

 

6   OBVESTILA TEKMOVALCEM

Uradni kanal regate je VHF 77. Na tem kanalu bodo posredovana sprotna navodila tekmovalcem. Kanal je rezerviran le za uradno komunikacijo. Tekmovalne ekipe naj imajo svoje postaje nastavljene na kanalu VHF 77 vsak dan regate od 9.00 ure do zaključka vseh plovov dneva. Obvezno nastavite jakost oddajanja postaje na LOW!

Obvestila organizatorja, ki bodo posredovana preko VHF 77 ali na sestankih skiperjev, lahko spremenijo navodila za regato.

 

7   TOČKOVANJE IN DOLOČANJE VRSTNEGA REDA

Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja iz Dodatka A Regatnih pravil.

Diskvalifikacije se točkujejo s številom prijavljenih jadrnic + 1 točka.

Serija bo veljavna, če bo izveden najmanj en plov.

Če bodo izpeljani štirje plovi ali več, bo za serijo veljal seštevek točk brez jadrničine najslabše uvrstitve.

V kolikor ima več bark enako število točk, imajo boljše uvrstitve prednost. Če tudi to ne določi vrstnega reda, se gleda zadnji veljaven plov.

 

8   NAGRADE

Tri prvouvrščene posadke spomladanske regate prejmejo pokale in medalje.

 

9   ODGOVORNOST

Vsaka ekipa in vsak udeleženec regate sodeluje na lastno odgovornost. Organizator, Regatni odbor in sodniška služba odklanjajo kakršnokoli odgovornost za kakršnokoli morebitno škodo ali nezgodo. Sprejem prijave s strani RO ne pomeni, da je RO prevzel odgovornost za varnost udeležene barke med regato. Dolžnost in odgovornost vsakega vodje ekipe in skiperja sta, da seznanita posadko z jadrnico, njeno opremo, kje se nahajajo sredstva za reševanje, ter kako se z njimi ravna. Pravica in odgovornost vsake jadrnice je, da se odloči, ali bo nadaljevala z jadranjem ali se umaknila z regate.

Veliko športne uspehov in užitkov, ter prijetno druženje vsem udeležencem 17. Spomladanske regate Jadralne kluba Odisej želita

OO in RO JK Odisej

\\Razpis (.doc)
\\Prijavnica (.doc)