JADRALNI PRAKTIKUM

Praktikum na Mini12 - poročilo

Bohinjsko jezero, 29. maj 2011

Na praktikumu Mini 12 na Bohinjskem jezeru je sodelovalo deset tečajnikov, ki so najprej spoznali teoretične osnove v povezavi z upravljanjem teh enosednih jadrnic. Ustrezno podučen je nato vsak pripravil svojo jadrnico. Sledilo je praktično šolanje, pri katerem so se inštruktorji posvetili vsakemu posamezniku in jim sproti pojasnjevali napake in dajali napotke. Vsi tečajniki so v zelo kratkem času osvojili zadostno znanje, da so jadrnice znali usmerjati tako, kot so si sami zamislili. Vreme je bilo sicer zelo prijetno, pogrešali pa smo malo več močnejšega in enakomernega vetra, kar pa je po drugi strani terjalo od tečajnikov še malo več pozornosti in koncentracije. To se je še posebej poznalo ob zaključku dneva, ko so udeleženci odpeljali še dve čisto pravi regati, med katerima ni manjkalo zanimivih in gorečih bojev.

Pripravil Marko Marinček