PREDNOVOLETNO DRUŽENJE JK ODISEJ 2017

Letošnje prednovoletno srečanje članov in prijateljev JK Odisej smo pripravili v ljubljanski restavraciji Via Bona.
Pred pričetkom druženja smo izvedli 9. redno sejo IO.

Restavracija je ponudila prijeten prostor s plesno glasbo in z izvrstnimi jedmi.

Prišlo je 39 gostov, nekaj se jih je vrnilo po daljšem času odsotnosti, druge smo videli prvič, kar nas je posebej razveselilo. Tako je bilo prav prijetno kramljati, česar ni motila diskretno tiha plesna glasba.

Jedi so se zvrstile v treh hodih, vmes pa smo lahko zaplesali.

Stari mački

Pogovori so tekli o letošnjih dogodivščinah na morju in botrovali nekaj dogovorom o novih v letu 2018. Dobra kapljica je vse skupaj prijetno povezala in menim, da smo bili vsi zadovoljni, ker smo se udeležili tokratnega druženja. Najbolj vztrajni smo dočakali polnoč.

Orkester

Ples

Zapisal Miro Krajnc, sekretar JKO

 

ZAPISNIK 2017-9. seje IO JK Odisej

Datum: 5.12.2017, od 17:00 do 17:45 v prostorih restavracije Via Bona.

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, Z. Matič, M. Grad.

NO: J. Lah.  Gost: A. Gogala.

Dnevni red:

 1. Priprave na občni zbor:
 • poročilo volilne komisije,
 • poročila za občni zbor – časovnica.
 1. Darilo za člane JKO 2017.
 2. Razno.
 1. Priprave na občni zbor:
  – poročilo volilne komisije: Z. Matič, A. Gogala in B. Vnuk so na podlagi prejetih predlogov preverili pripravljenost evidentiranih kandidatov za delo v naslednjem mandatu. Za delo na naslednjem mandatnem obdobju je tako potrdilo naslednje število kandidatov: 1 za predsednika, 1 za sekretarja, 2 za blagajnika, 13 za člane izvršnega odbora, 9 za člane nadzornega odbora in 10 za člane disciplinskega odbora.
  – Do 13.12.2017 volilna komisija dokončno sestavi predlog za predsednika in člane organov in tem obvesti vse člane kluba.
  – IO bo dokončno listo obravnaval na naslednji seji, dne 3.1.2018.
  – Do naslednje seje predsednik pripravi poročilo o delu kluba, predsedniki NO, DO in blagajnik pa poročila svojega dela.
  – Do naslednje seje predsednik sestavi koledar dogodkov za leto 2018.
 2. Darilo za člane JKO 2017. – člani IO smo pripravili več predlogov za nabavo torbe članstvu JK Odisej. V naslednjem tednu se odločimo o končnem produktu za darilo.
 3. Razno: /

Prva seja 2018 – IO JKO bo v sredo, 3. januarja 2018 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro