ZAPISNIK 2017-1. seje IO JK Odisej

Datum: 11.1.2017, od 17:00 do 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Grad, Z. Matič, M. Štemberger.

Dnevni red:

 1. Pregled članstva
 2. Občni zbor:
  Predlogi za organe zbora (predsedujoči, zapisnikar…);
  Potrditev poročil za 2016: IO, finančno, NO, disciplinsko;
  Potrditev plana za 2017: koledar in finančni plan;
  Potrditev predloga članarine: sistem točkovanja;
  Predavanje;
  Zakuska.
 3. Otvoritveni plov – določitev datuma
 4. Pomladanska regata – razpis
 5. Jesenska regata – objava razpisa in vabila za druge klube
 6. Razno: Seascape
 1. Pregled članstva:
  Lani je bilo vplačanih 90 članarin.
 2. Občni zbor:
  a) Za predsednika zbora predlagamo Elvis Štembergerja, za zapisnik predlagana Andreja Lakner.
  b) Poročilo predsednika o delovanju JK Odisej v 2016 je sprejeto, finančno je še v izdelavi, poročilo NO tudi, disciplinsko je sprejeto.
  c) Koledar dogodkov v 2017 je zasnovan in objavljen, prav tako finančni plan za 2017.
  d) Potrdili smo predlog spremembe članarine za leto 2017.
  e) Predavanje pripravita naša člana Alenka Babič in Andrej Kosec: Jadranje z Altopom po Sredozemlju.
  f) Zakusko koordinira Z. Matič.
 3. Otvoritveni plov, J24 in Pomladni družabni plov: L. Renko preveri prestavitev termina J24 v drugo polovico aprila, Otvoritveni plov se izvede konec marca – nosilec dogodka M. Grad. Pomladni družabni plov pa konec maja – nosilec dogodka je Marko Pleteršek.
 4. 23. Pomladna regata JKO : se razpiše v sklopu Ptujčanke. Za JKO je nosilec dogodka Boštjan Podobnik.
 5. 26. Monotip regata za prehodni pokal JK Odisej: L. Renko pripravi skrajšan razpis, da se lahko formirajo posadke.
 6. Razno:
  – L. Renko preveri možnost sodelovanja članov JKO na regatah Seascape 18.

 

Druga seja IO JKO bo v sredo, 1.2.2017 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro

 

Vabilo na občni zbor JK Odisej

Spoštovana članica, spoštovan član Jadralnega kluba Odisej!

Leto je naokoli in ponovno se srečamo in skupaj pregledamo in ocenimo preteklo delo, si določimo smernice dela in aktivnosti v Novem letu. Na koncu pa še prisluhnemo jadralskim dogodivščinam naših članov.

V A B I M

te na redni OBČNI ZBOR,

ki bo v četrtek, 16. februarja 2017 ob 18:00

v veliki dvorani Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana.

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in izvolitev organov
 2. Poročilo verifikacijske komisije Občnega zbora JKO.
 3. Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu za leto 2016.
 4. Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu za 2017.
 5. Obravnava predloga izvršnega odbora glede članarine.
 6. Predstavitev Andrej Kosca in Alenke Babič o jadranju po Sredozemlju.
 7. Razno in možnost plačila članarin za leto 2017

Delovnemu bo sledil družabni del, zato so dobrodošle tudi partnerice in partnerji ter jadralske simpatizerke in simpatizerji.

Vsa gradiva so objavljena na spletni strani www.odisej.org.

Luka Renko
Predsednik JK Odisej