ZAPISNIK 2016-10. seje IO JK Odisej

Datum: 14.12.2016, od 18:00 do 19:10 v prostorih ČS Dravlje.
Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Grad, D. Volk, Z. Matič, K. Avsec; NO: D. Virant, J. Lah; DO: L. Brence.

Dnevni red:

 1. Pregled članstva.
 2. Pretekli dogodki: ZPE, Prednovoletno srečanje.
 3. Predlog nove članarine: sistem točkovanja udeležbe.
 4. Priprava poročil za leto 2016: IO (Luka), Finančno (Miro), DO (Lado), NO (Janko).
 5. Koledar 2017: J-24.
 6. Občni zbor: dnevni red – koledar, poročila in razpis do 15.1.17.
 7. Razno
  1. Pregled članstva: Letos je vplačanih 88 članarin.
  2. Pretekli dogodki:
   Zelena Prestolnica Evrope – predstavitev smo izvedli v predvidenem terminu in ga povsem zapolnili z zanimivo vsebino. Žal obiska občanov zaradi močnega deževja skoraj ni bilo.
   Prednovoletno srečanje – je uspelo zelo dobro, 49 udeleženih članov in prijateljev je ob odlično pripravljenem programu s kvizom, plesom in lepimi darili uživalo okusno večerjo. Poročilo je na spletni strani kluba.
  3. Predlog nove članarine – sistem točkovanja udeležbe na klubskih dogodkih:
   IO pripravlja predlog spremembe članarin za spodbujanje udeležbe na dogodkih JK Odisej.
   Predlog bo predstavljen na letni skupščini in člani bodo glasovali o njegovem sprejemu.
  4. Priprava poročil za leto 2016: IO (Luka), Finančno (Miro), DO (Lado), NO (Janko).
   Poročila morajo biti pripravljena do 1. Seje IO v 2017 – 11.01.2017.
  5. Koledar 2017: J-24 Izola – rezerviran je termin 18.3.2017.
   Za ostale dogodke pripravi koledar na spletni strani L. Renko.
  6. Občni zbor JK Odisej: bo v veliki dvorani ČS Dravlje v četrtek, 16.2.2017 ob 18:00 uri. Razpis z vsebinami mora biti objavljen do 15.1 2017.
   Na OZ bosta v družabnem delu programa naša člana Alenka Babič in Andrej Kosec predstavila svoje potovanje z jadrnico Altopo po Sredozemskem morju.
  7. Razno:
   – L. Renko pripravi vlogo na ČS Dravlje za prenos naslova JK Odisej na Draveljsko 44, Lj.
   – Izbor darila članom: člani IO intenzivno pripravljamo primerno darilo.
   – France Najdič se je udeležil spominskega srečanje na jadralca Mirka Bogića v Piranu, kjer je tudi kratko predstavil naš klub.

Prva seja IO JKO bo v sredo, 11.1.2017 ob 17:00 v prostorih ČS Dravlje.
Zapisal: sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro

Poročilo s prednovoletnega srečanja članov in prijateljev JK ODISEJ 2016

V petek, 25. novembra 2016, smo se ob 18 uri pričeli zbirati v gostišču Livada ob Ljubljanici. Kmalu nas je bilo 49.

Naš klub združuje vse generacije in ima nekaj interesnih dejavnosti. Tako smo na platnu ves večer prikazovali posnetke z dogodkov – regatnih, pohodniških in prostočasnih. Posnetke je prizadevno zbral naš srebrni Zlatko.

Za organizacijo celotnega poteka druženja in pripravo zabavnih vsebin smo prosili plesnega učitelja Matjaža Brinovca. Pripravil je imenitno glasbo, dobro ozvočenje in kot osrednji dogodek – jadralsko obarvan kviz, pri katerem smo razdelili lepe nagrade.

Na začetku programa nas je pozdravil predsednik kluba Luka Renko. V kratkem govoru je opisal naše letošnje aktivnosti in pohvalil prizadevne člane za njihov trud. Izrazil je željo in spodbudo po nadaljevanju našega dela in širjenju članstva – predvsem mlajših generacij.

Program je ves čas prijetno prekinjalo osebje gostišča z dobro juho, glavnimi jedmi in sladico.

Tako smo med juho in glavno jed uvrstili kviz, pri katerem je voditelj Matjaž iz naših vrst potreboval tudi tri sodnike za razsojanje ustreznosti in primernosti odgovorov. Znanje, ki smo ga morali imeti, je bilo povezano z jadranjem, a splošne širine. Nekaj vprašanj pa je bilo hudomušne narave in odgovori so bili prav zabavni. Naši sodniki so imeli pri tem kar resno delo. Nagrade, ki so jih prinesli naši člani smo pošteno in posrečeno razdelili in zanje se moram posebej zahvaliti podjetjem: »Ergoles«, »Hyundai avto trade«, »LPKF«, »Snaga«, »Mikro ing« in »Z vetrom«.

Po glavni jedi je Matjaž pokazal nekaj enostavnih plesnih gibov na glasbo Tine Turner in v naslednjih trenutkih je bila na nogah vsa dvorana, družno smo plesali in se prijetno razgibali.

Po sladici pa smo zaplesali v parih, pod navihanim Matjaževim vodstvom med plesom izmenjavali partnerje in se pri tem trudili, da zmeda ne bi bila prevelika. Pravo druženje! Tudi mnogi plesalci so si priborili katero od številnih nagrad.

Srečali smo se mnogi, ki se leto ali več nismo videli. Dogodek je opravičil svoj namen. Večer je minil v prijetnem razpoloženju, razšli smo se prav prešerne volje. Veseli me, da ste se odzvali v tako lepem številu in zahvaljujem se vam za zaupanje!

Miro Krajnc, JK Odisej

 

img_20161125_205941 img_20161125_205959 img_20161125_210022 img_20161125_210027