Vabilo na regato SLO Cup 2016

Dragi jadralci,

oktober je mesec, ko se jadralna sezona počasi zaključuje in so vetrovni pogoji za jadranje ugodni ter stabilni. Zato smo se člani JK Odisej v sodelovanju z revijo Navtika plus odločili, da v času od 21. do 24. 10. 2016 organiziramo regato, ki bo dala odgovor, katera slovenska posadka je v letu 2016 najboljša v konkurenci potovalnih jadrnic.

V izogib večnim razlogom za slabo voljo, se bodo posadke pomerile na le enem tipu jadrnic, Bavaria 46. Tako se bomo izognili tistemu, praviloma nepravičnemu preračunavanju hendikepov, ki nekoga vedno favorizirajo, drugemu pa jemljejo možnost dobre uvrstitve.

Za naslov najboljšega se boste pomerili v murterskem akvatoriju, matična marina bo Hramina.

Regata SLO Cup 2016 je posebna tudi zato, ker bodo prve tri najbolje uvrščene ekipe, oziroma klubi, za katere bodo tekmovale, prejele denarne nagrade. 1.500, 1.000 in 500 Evrov, medtem ko bomo praktične nagrade razdelili z žrebom ob koncu prvega regatnega dne.

Število jadrnic je seveda omejeno, zato vas vabimo, da se odločite in prijavite čim prej!

Vse informacije in dodatna pojasnila so na spletni strani: www.odisej.org in www.navtikaplus.si

V vsakem primeru, pa se javite na E-mail: [email protected] ali pa neposredno Milanu na telefonsko št.: 041 790 461. Posredoval vam bo vse informacije za regato, razpisno dokumentacijo, prijavnico in navodila za plačilo najema jadrnice in startnine.

Ljubljana, 29.3.2016

Odisej Icon

navtika-plus

 

 

Milan Grad, JK Odisej                                                                                                       Dejan Ravter, Navtika plus

 

13. regata JK Odisej na J/24 – poročilo

Poročilo JK Odisej s 13. regate J/24 v Izoli,  sobota 19.03.2016

J24-2016-spinaker

Burja je bila ob prvotnem razpisanem terminu v soboto, 12.3. premočna za jadrnice brez krajšave glavnega jadra. Zato je potrebno pohvaliti lastnika jadrnic J/24 – Cleanport, ker je prijazno ponudil rezervni termin za organizacijo regate.

Zaradi prestavljenega termina je ena posadka odpovedla udeležbo, v klubu pa letos že tako ni bilo veliko ogretih za ta dogodek. Tako je bilo prijavljenih komaj 6 posadk, še za zadnjo, šesto, sem iskal četrtega člana cel teden. V petek popoldan pa je toplo ljubljansko sonce ogrelo srca mnogih – prijavili so se mi kar štirje člani. Tako smo lahko sestavili 7 posadk in izvedli lepo regato. Zahvaljujem se Luki, Janku, Dejanu, Elvisu, Franciju in ostalim, ki so se trudili najti enega člana in s tem privabili kar štiri.

Vreme v soboto 19.3. pa nam je naklonilo res pravljične razmere. Toplo, sončno, z vetrom, ki se je iz rahlega 7 vozlov počasi pretvarjal v zmerno hitrost 10 vozlov. Tako je prišlo do izraza znanje uporabe spinakerjev brez tveganja za vse posadke – tudi manj spretne.

J24-2016-orca

Regatno odbor (Matej Rakar in Simon Baruca) je postavil klasično regatno polje (palica), neposredno pred marino v Izoli. V umirjenem tempu je sodnikoma uspelo pripraviti 4 plove, zamude zadnjih v cilju so bile zmerne, tako da je vse potekalo gladko. Tudi brez protestov in v športnem duhu.

Po pristanku in ureditvi bark, smo se zbrali v Hangarju, kjer sta sodnika pohvalila celotno floto, saj so jadralci delali le manjše napake.

J24-rezultati-2016
Končni rezultati

Predsednik JK Odisej je razglasil rezultate, prvim trem skiperjem je podelil pokale, njihove posadke so dobile kolajne, vsi pa smo se nato okrepčali z odličnim sipinim golažem.

Zmagovalci: LPKF - skiper Boštjan Podobnik
Zmagovalci: ekipa LPKF – skiper Boštjan Podobnik

Po zaslugi Dejana pa smo v JKO že na drugi regati uporabili sledenje dogodka s pomočjo pametnih telefonov in aplikacije raceQs. Ta dodatek zelo popestri zanimanje za tekmovanje, saj se iz analiziranih podatkov po regati vsak lahko še kaj nauči. Tudi z uporabo samega sistema imamo vedno več dobrodošlih izkušenj. Tokrat smo uspeli pridobiti poti od vseh bark v regati.

Menim, da je bil za nami izjemno lep dan. Vsi udeleženci so bili zadovoljni, mnogi so komaj dočakali letošnji prvi stik z morjem. Drugo leto upamo, da bodo uspeli v Cleanportu floto jadrnic obnoviti. Dobre stare J/24 pa imamo vsi prav pri srcu.

Več slik je bilo objavljeno v Facebook albumu.

V Ljubljani, 19.03.2016

Za IO JK Odisej,
predsednik  Luka Renko
sekretar Bogomir Krajnc–Miro

13. regata JK Odisej na J/24 – razpis regate

Izola, sobota 19. marec 2016 (prestavljeno iz 12.3.)

ORGANIZATORJA:

 • Jadralni klub Odisej, Stegne 21, 1000 Ljubljana
 • Cleanport d.o.o., Tomažičeva 4a, 6310 Izola

RAZPIS REGATE

 1. ORGANIZACIJSKI ODBOR

Regato organizira, vodi in daje informacije organizacijski odbor v sestavi: Luka Renko (vodja dogodka) in Matej Rakar (vodja regate).

Organizacijski odbor lahko zaradi slabega vremena, pomanjkanja vetra ali kakršnega koli drugega vzroka, ki neposredno vpliva na varnost ali poštenost tekmovanja, regato skrajša, odloži, razveljavi ali odpove.

 1. PRAVILA

Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi regatnimi pravili ISAF za obdobje 2013 – 2016, tega razpisa in regatnih navodilih.

 1. PRAVICA UDELEŽBE

Na razpolago je 8 monotip jadrnic J/24. Posadka mora šteti 4 – 5 oseb.

Pravico udeležbe na regati imajo posadke, katerih vodje ekipe (v nadaljevanju: skiperji) so člani JK Odisej s plačano letošnjo članarino. Skiperji, ki niso člani JK Odisej, se lahko udeleže regate s posadko, če ostanejo proste jadrnice po prijavnem roku, 16.3.2016.

Zaradi omejenega števila jadrnic, se ob večjem številu prijav, upošteva vrstni red prijav in plačil prijavnin.

 1. PRIJAVE IN PRIJAVNI ROK

Prijavnico za regato za celotno posadko izpolni skiper z elektronsko prijavo najkasneje do srede 16.3.2016. Skiperji, nečlani JK Odisej, pa lahko prijavijo posadko, če so jadrnice na voljo, do sestanka skiperjev 19.3.2016 ob 9:00.

 1. REGATNA NAVODILA

Na dan regate na SESTANKU SKIPERJEV v prostorih Hangar Bar v marina Izola ob 09:00 uri se bo proučilo regatna navodila in z žrebom dodelilo jadrnice. Vse posadke prosimo, da pridejo do navedene ure, ker bomo v primeru, da bo ob 9:00 uri dober veter, takoj odšli do bark in pričeli s plovi.

Zaključna slovesnost z razglasitvijo rezultatov, podelitvijo nagrad ter pogostitvijo, bo potekala praviloma v roku ene ure po predaji vseh jadrnic vodji regate. Zakuska in podelitev nagrad je predvidena v prostorih Hangar Bara.

 1. DOKUMENTI

Skiper jadrnice mora na zahtevo organizatorja predložiti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ter veljavno tekmovalno izkaznico nacionalne jadralne zveze. Odgovornost za verodostojnost podatkov nosijo skiperji. V primeru, ko se ugotovi, da je skiper brez ustreznih dokumentov, je to razlog za diskvalifikacijo jadrnice.

 1. TEKMOVALNA OPREMA

Organizator zagotavlja jadrnico J24 (s spinakerjem) z veljavnim plovnim dovoljenjem oziroma z vso dokumentacijo v skladu s predpisi.

Takoj po skiperskem sestanku bodo le-ti jadrnice prevzeli in jih pripravili za regato ter morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti reševali z vodjem regate.

Takoj po zaključku regate po vplutju v Marino vsaka posadka preda urejeno jadrnico kakršno je prevzela.

 1. PRIJAVNINA ZA REGATO

Stroški prijave ekipe znašajo 130 € na jadrnico in 20 € na osebo. Člani JK Odisej s plačano letošnjo članarino prispevajo 10 € po osebi. Spremljevalci, ki se bodo udeležili samo zakuske prispevajo 10 €.

Prijavnina mora biti plačana do srede 16.3.2016 na račun Jadralnega kluba Odisej:

Jadralni klub Odisej
Stegne 21, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 02038-0050281745 pri NLB d.d..

V primeru večjega števila prijav posadk kot je razpoložljivih jadrnic imajo prednost posadke s prej plačano prijavnino.

Prijavnina se bo uporabila za pokrivanje stroškov jadrnic, vodenja regate, pogostitve in nagrade.

 1. ODGOVORNOST

Vsaka ekipa in vsak udeleženec regate sodeluje na lastno odgovornost. Vsak skiper organizira in usposobi svojo posadko v skladu z veljavnimi pomorskimi predpisi in še posebej pripravi člane za lastno in skupno varnost na regati.

Dolžnost in odgovornost vsakega vodje ekipe oz. skiperja sta, da seznanita posadko z jadrnico, njeno opremo, kje se nahajajo sredstva za reševanje, ter kako se z njimi ravna. Pravica in odgovornost vsake jadrnice je, da se odloči, ali bo nadaljevala z jadranjem ali se umaknila z regate.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po njej. Sprejem prijave s strani organizatorja ne pomeni, da je organizator prevzel odgovornost za varnost udeležene barke med regato.

Veliko športnih užitkov, ter prijetno druženje nam vsem želita Jadralni klub Odisej in Cleanport.

Ljubljana, 12.2.2016
Organizacijski odbor

ZAPISNIK 2016-3. seje IO JK Odisej

Datum: 9.3.2016, od 18:00 do 19:30 v prostorih ČS Dravlje.
Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Indihar Štemberger, M. Grad, Z. Matič;
Opravičila sta se: K. Avsec, D. Volk.

Dnevni red:

1.Pregled članstva
2. Spomladanski dogodki: J24, Otvoritveni plov, Pomladna regata/Ptujčanka, Majski družabni plov
3. Zbiranje idej za nove tipe dogodkov in aktivacijo mlajših članov
4. Razno

 1. Do sedaj je bilo vplačanih 78 članarin.
 2. – J24: prijavljenih je 6 plovil, pokali so že pripravljeni pri L. Renku.
  – Otvoritveni plov: 15 udeležencev bo izplulo iz Zadra, dodatna jadrnica se jim pridruži iz Jezer.
  Sklep 1: IO JKO namenja za vsakega udeleženega člana JKO 5.- € za organizacijo družabnega dela.
  – Pomladna regata – Ptujčanka: iz vrst JKO so se prijavile tri posadke.
  – Majski družabni plov – datum določimo kasneje  – vodja dogodka je Stane Hrvat.
 3. – Spodbujajmo sprotne prispevke na portal Facebook. Predvsem fotografije in prispevke neposredno z dogodkov. S tem bomo skozi ta portal aktivno približali JKO predvsem mlajši generaciji.
  – Preverimo možnost priprave tečaja in izpita za VČ (voditelj čolna).
  M.Indihar poišče gradiva.
  M. Krajnc preveri možnost opravljanja izpita v Ljubljani.
 4. Razno:
  – Naslov kluba JKO ostaja Stegne 21, sekretar Miro je v vložišču uredil posredovanje poštnih pošiljk.
  – Naš predsednik Luka Renko je uredil svojo registracijo kot predsednik JK Odisej na upravni enoti.
  – Prispele so izkaznice za verificirane jadralce pri JZS. So pri sekretarju – Miru Krajncu.
  – Milan Grad poroča, da JKO z revijo Navtika Plus pripravlja slovensko medklubsko prvenstvo na monotipnih potovalnih jadrnicah v oktobru 2016. O podrobnostih in razpisu pa kmalu več.

Četrta seja IO JKO bo v sredo, 06.04.2016 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro