1. regata celinskih klubov J-24 – razpis JK Odisej je odpovedana

1. regata celinskih klubov J-24 je odpovedana zaradi premajhnega števila prijav

Predvidoma bomo razpis ponovili marca 2016. 

Izola, sobota 17. oktober 2015

ORGANIZATORJA:
          Jadralni klub ODISEJ, Stegne 21, SI-1000 Ljubljana
Cleanport d.o.o., Tomažičeva 4a, 6310 Izola

RAZPIS REGATE

1.      ORGANIZACIJSKI ODBOR

Regato organizira in vodi organizacijski odbor v sestavi: Boštjan Podobnik (vodja dogodka), Matej Rakar  (vodja regate), Miro Krajnc (koordinator dogodka).

Organizacijski odbor lahko zaradi slabega vremena, pomanjkanja vetra ali kakršnega koli drugega vzroka, ki neposredno vpliva na varnost ali poštenost tekmovanja, regato odpove, prestavi ali skrajša.

2.      PRAVILA

Regata bo potekala v skladu z Jadralnimi regatnimi pravili ISAF za obdobje 2013 – 2016, tega razpisa in regatnih navodilih.

3.      PRAVICA UDELEŽBE

Na razpolago je 8 monotip jadrnic J24. Posadka mora šteti 4 – 5 oseb. Pravico udeležbe na regati imajo posadke slovenskih celinskih klubov, vsi člani posadke pa morajo biti člani istega kluba. Izbira posadk, ki bodo predstavljale posamezne klube, je prepuščena klubom.

Zaradi omejenega števila jadrnic sme vsak klub v prvem krogu prijaviti po eno posadko. V primeru, da bo na razpolago več jadrnic, kot bo prijav, bodo klubi pozvani k prijavi druge posadke.

Na dogodek so posebej vabljeni tudi navijači, funkcionarji in drugi člani klubov, družinski člani in drugi spremljevalci iz vse Slovenije. Glavni cilj dogodka je, da se srečamo člani klubov, ki delimo podobno jadralsko filozofijo in preživimo prijeten dan skupaj, tako na regatnem polju, kot na kopnem!   

4.      PRIJAVNINA ZA REGATO

Stroški prijave ekipe znašajo 164 € na jadrnico plus 10 € na osebo (člana posadke ali spremljevalca).

Prijavnina mora biti plačana do petka 9.10.2015 na račun Jadralnega kluba Odisej:

Jadralni klub Odisej

Stegne 21, 1000 Ljublajna

TRR: 02038-0050281745 NLB d.d..

Prijavnina se bo uporabila za pokrivanje stroškov jadrnic, vodenja regate in pogostitve. Nagrade – pokale in kolajne pa prispeva JK Odisej.

5.      PRIJAVE IN PRIJAVNI ROK

Prijavo na regato, ki bo vsebovala ime kluba, ki ga bo posadka zastopala, število članov posadke ter število spremljevalcev, je potrebno oddati na elektronski naslov [email protected] do petka 2.10. do 23:59 ure. V ponedeljek 5.10. bo organizacijski odbor pošiljateljem poslal odgovor s spiskom prijavljenih klubov in s pozivom na plačilo prijavnine, ki ga bo potrebno opraviti najkasneje do petka 9.10.2015.

6.      RAZPORED TEKMOVANJA

Regata se odvijala v soboto 17.10.2015.

Tokom regate je predvidena izpeljava 4 (štirih) plovov.

Opozorilni signal za prvi plov je predviden ob 10:30.

Opozorilnega signala ne bo več po 16:00.


7.
     
REGATNA NAVODILA IN DODELITEV JADRNIC

Na dan regate na SESTANKU SKIPERJEV v prostorih Hangar Marina v Marina Izola ob 09:00 uri se bo proučilo regatna navodila in z žrebom dodelilo jadrnice. Vse posadke prosimo, da pridejo do navedene ure, ker bomo v primeru, da bo dober veter, čim prej odšli do bark in pričeli s plovi.

 

Zaključna slovesnost z razglasitvijo rezultatov, podelitvijo nagrad ter pogostitvijo, bo potekala praviloma v roku ene ure po predaji vseh jadrnic vodji regate. Zakuska in podelitev nagrad bo v prostorih Hangar Marina Bara.

8.      KRAJ PRIREDITVE

Celoten program tekmovanja se bo odvijal v Marini Izola in v akvatoriju pred Izolo.

9.      PROGE IN VETROVNE OMEJITVE

Proga, ki jo bo v posameznem plovu potrebno prejadrati, bo privetrno-zavetrna (palica), skica bo v regatnih navodilih.

Dovoljena povprečna jakost vetra za izvedbo posameznega plova bo med 2 in 21 vozli.

10.  TOČKOVANJE

Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja (JRP dodatek A).

Regata bo veljavna, če bodo izpeljan vsaj en plov. V kolikor bodo izpeljani štirje plovi, se vsaki posadki iz seštevka regate odbije najslabši rezultat.

11.  DOKUMENTI

Skiper jadrnice mora na zahtevo organizatorja predložiti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ter dokazilo o članstvu vseh članov njegove posadke v klubu, ki ga posadka zastopa. Odgovornost za verodostojnost podatkov nosijo skiperji. V primeru, ko se ugotovi, da je skiper brez ustreznih dokumentov, je to razlog za diskvalifikacijo jadrnice.

12.  TEKMOVALNA OPREMA

Organizator zagotavlja jadrnico J24 (s spinakerjem) z veljavnim plovnim dovoljenjem oziroma z vso dokumentacijo v skladu s predpisi.

Takoj po skiperskem sestanku bodo posadke prevzele jadrnice in jih pripravile za regato ter reševale morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti z vodjem regate Matejem Rakarjem.

Takoj po zaključku regate po vplutju v marino vsaka posadka preda urejeno jadrnico, kakršno je prevzela.

13.  ODKLONITEV ODGOVORNOSTI

Vsaka ekipa in vsak udeleženec regate sodeluje na lastno odgovornost (Glej JRP pravilo 4). Vsak skiper organizira in usposobi svojo posadko v skladu z veljavnimi pomorskimi predpisi in še posebej pripravi člane za lastno in skupno varnost na regati.

Dolžnost in odgovornost vsakega vodje ekipe oz. skiperja sta, da seznanita posadko z jadrnico, njeno opremo, kje se nahajajo sredstva za reševanje, ter kako se z njimi ravna. Pravica in odgovornost vsake jadrnice je, da se odloči, ali bo nadaljevala z jadranjem ali se umaknila z regate.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po njej. Sprejem prijave s strani RO ne pomeni, da je RO prevzel odgovornost za varnost udeležene barke med regato.

Veliko športnih užitkov, ter prijetno druženje nam vsem želita Jadralni klub Odisej in Cleanport.
Ljubljana, 17.9.2015
Organizacijski odbor

ZAPISNIK 2015-7. seje IO JK Odisej

Datum: 02.09.2015, od 18:00 do 19:30 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni: IO: S. Škrlec, M. Krajnc, D. Volk, B. Podobnik, M. Grad, S. Rebernik;
Vabljen: L. Renko.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje  2015 – 5. in 6.
 2. Stanje članstva.
 3. Poročila , komentarji in analiza k jadralnim dogodkom , ki smo jih izvedli do sedaj.
 4. Objava razpisa za bližnjo 24. regato JKO. Nosilec dogodka Luka Renko, ki bo poročal o poteku priprav.
 5. Jadranje na mini 12 v Bohinju. Poroča Milan Grad.
 6. Objava in promocija medklubske regate na J24 v Izoli 17.10. 2015. Poroča nosilec dogodka Boštjan Podobnik.
 7. Razno
 1. Iz vsebine zapisnika 2015 – 5. in 6. seje ni odprtih zadev.
 2. Stanje članstva je nespremenjeno – 84.
 3. Poročila so izdelana in objavljena.
 4. Razpis 24. regate JKO je L. Renko 29.07.15 objavil na spletni strani.
  Prijavljenih je 9 posadk v monotipu in 2 posadki v open.       Do 14.09.15 je potrebno poslati sezname posadke.
  16.09.15 ob 18:00 je na ČS Dravlje skiperski sestanek z žrebom plovil.
 5. V Bohinju zaradi pozne otvoritve letos ni možno organizirati dogodka na Mini 12 v okviru JKO.
 6. Vabilu na medklubsko regato na J24 v Izoli 17.10. 2015 so se odzvali trije klubi, potrebno je ponoviti vabilo in pripraviti razpis do 17.09.2015.
 7. Razno:a) Razvila se je razprava o višini članarine za nove pristopnike v vrste JKO.
  Želeni so predlogi za obravnavo in sprejem na OZ v 2016.

  b) Na 24. regati JKO je poleg predvidenih nagrad izglasovan predlog da:
  Nagradimo zmagovalca Overall,
  saj bo tako možnost osvojitve nagrade povečala interes za prijavo in s tem povečala množičnost.
  Po krasni ideji predlagamo nagrado ” JKO plača prijavnino za J24 jadrnico “da jo podelimo overall zmagovalcu 24. jesenske regate JKO.   Zmagovalec regate (skiper) naj ima možnost podeliti nagrado članu lastne posadke , če je le ta član kluba, sicer nagrada pripada naslednjemu, glede na uvrstitev članu JKO!

  c) Predsednik JKO S. Škrlec o varnosti na regatah:

  Člani JKO ugotavljamo, da na naših regatah občasno prihaja do konfliktnih situacij, ki se jih naknadno rešuje s protesti, ali pa so le povod za neskončne debate “kdo ima prav”.    Zato ponovno predlagamo vsem udeležencem, da si natančno preberejo veljavne akte kluba , ki precizno določajo poslanstvo JKO to je fairplay in s tem tudi naše dolžnosti in pravice: glej
  1—Kodeks – 10 zapovedi JKO:   zapovedano ob ustanovitvi kluba JKO dne 17.09.1988.
  A. bodi pozoren na člen 6. (varnost in zadovoljstvo)
  B. poglej člen 9. ki omenja: izkušnje delimo z potencialnimi novimi člani – vendar pozor!!!   (dodatna opomba) “svoje, vendar le pozitivne izkušnje posredujmo posadki in novim potencialnim skiperjem. Ne učimo in navajajmo jih na konfliktni pristop !!! ”
  2.—Tekmovalna pravila za jadralce: (Paul Henderson, bivši predsednik ISAF)
  člen 5 pravi: Izogibaj se dotikom, namen regatnih pravil je preprečevanje dotikov, ne pa izzivanje nesreč!!!

  3— Regatna pravila JK Odisej: zapisal Mitja Holynski pred regato leta 2002 !
  A. člen 3   pravi: Izogibajte se trčenju. Regatna pravila preprečujejo trčenja in ne vzpodbujajo napadalne taktike.
  B. člen 13.   V dvomljivem položaju raje dajte prednost, kot, da jo kasneje uveljavljate s protestom.

  4—Vrhunski jadralci odlično obvladajo pravila: zapisal Zvonko Hočevar.
  Na večkrat ponovljenih predavanjih smo se dodobra naučili pravil, sprejmimo še sporočilo, ki pravi:
  Za osvežitev povejmo, da na morju velja pomorsko pravo, ki temelji ali je pisano predvsem iz vidika varnosti (tako ljudi kot stvari) in so pravice, dolžnosti, ukrepanja in odgovornosti zmeraj na vseh udeleženih. Na kratko, osnovno izhodišče pri dogodkih na morju je, da je v osnovi krivda enakomerno razdeljena na obe strani (50 proti 50). Presoja in dokazuje se kaj in kako so udeleženi ukrepali, v skladu s pravili ali ne, in se glede na ugotovitve manjša ali veča razmerje krivde. Na morju gre za pravice in dolžnosti, ne pa za kdo ima prav ali narobe kot je to pravno na kopnem.

  Vsa citirana gradiva (1-4) so zapisana na naših spletnih straneh JKO glej poglavja, poišči v meniju O KLUBU> članstvo> kodeks   ; in v meniju PRIROČNIK>regatna pravila> (naslovi zgoraj citiranih vsebin) . Te vsebine smo pogosto potrdili na naših srečanjih.

Naslednja seja bo v sredo, 14.10.2015 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal:
sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro