3. Jadralsko dvobojevanje Bohinj 21.6.2014

Tretje jadralsko dvobojevanje na Mini12 v Bohinju se je odvijalo v spremenljivih rahlih vetrovih. Da je bil dan bolj pester so poskrbeli televizijci iz RTV Slovenije iz oddaje Na Lepše in so med našo regato snemali. Oddaja je bila predvajana 8.avgusta. Lahko si jo ogledate na http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-lepse-oddaja-o-turizmu/174290010. Kar nekaj kadrov je z našimi manevri na vodi ter intervju z Marjanom (organizator regate) in Rokom (povabljenec na regato).

Ekipa Na Lepše, ki se mota med našo regato

ekipa Na Lepše med jadralci Priprava na intervju

Dvobojevanja se je udeležilo 7 jadralcev 6 čanov JK Odisej in en ne član. Predstavnice nežnejšega spola so le navijale za svoje favorite.

Priprava jadrnic

priprava jadrnic

Ker smo izvedli dvobojevanje vsak z vsakim je bilo potrebno sestavit dve skupini: močnejšo s štirimi tekmovalci in šibkejšo s tremi. Skupini sta se razdelili glede na predhodne kvalifikacije v klasični regati s tremi plovi im menjavo jadrnice za vsak plov.

Kvalifikacije je zmagal Dejan Volk. Drugi je bil Marko Krebelj, tretji pa Marko Marinček. V skupino A se je uvrstil še Andrej Gogala kot četrti. V tolažilno skupini so pristali po uvrstitvah: Rok Furlan, Janko Lah in Janez Zavrl.

Pred dvobojevanjem je veter padel skoraj na bonaco in je zelo spreminjal smer. zato je organizator Marjan Arh postavil dve regatni polji (dve palici), da je lahko določil regatno polje za vsak par posebej, glede na veter. Z nekaj čakanja na veter je dvobojevanje potekalo tekoče. Bilo je nekaj malega zmede zaradi več možnih regatnih polj, ampak tudi ta način regatiranja je možen in zato dobra izkušnja za vse nas tekmovalce. Zanimivo, da je bilo kar nekaj napak na obratni boji, ki jo je potrebno pustiti desno pri dvoboju, v klasični regati pa večinoma puščamo privetrno bojo na levi.

Vsak iz finalne skupine je opravil 6 plovol po dva z vsakim nasprotnikom. Štelo je število zmag. V kolikor je rezultat zmag dvobojevanja izenačen se določi, da je zmagovalec tisti, ki je bil boljši v klasični kvalifikacijski regati.

Jadralski dvoboj je zmagal Dejan Volk, drugi je bil Marko Kreblej in tretji Marko Marinček. Oba Marka sta imela po dvobojevanju enako število točk zato je kvalifikacijska uvrstitev določila vrstni red med njima.

Zakuska in podelitev pokalov je bila v piceriji Ema Srednja vas Bohinj.

Zakuska v piceriji Ema Srednja Vas Bohinj

Regatni odbor je vodil Marjan Arh

pomočnika sta bila Dejan Volk in Marko Krebelj

Poročilo pripravil Dejan Volk

Rezultati kvalifikacij

mestoKrmar1. plov2. plov3. plovSeštevek
1Dejan Volk3126
2Marko Krebelj1517
3Marko Marinček2248
4Andrej Gogala44311
5Rok Furlan63514
6Janko Lah56617
7Janez Zavrl77721

Rezultat dvobojevanja

Skupina A

mestoModri:RumenimDejan VolkMarko KrebeljMarko MarinčekAndrej Gogalaseštevek zmag
1Dejan Volk1124
2Marko Krebelj1113
3Marko Marinček1113
4Andrej Gogala0112

Skupina B

mestoModri:RumenimRok FurlanJanko LahJanez Zavrlseštevek zmag
5Rok Furlan123
6Janko Lah112
7Janez Zavrl011

ZAPISNIK 2015-1. seje IO JK Odisej

Datum: 07.01.2015,  ob 18:00 do 19:40 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni:
IO:  S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, D. Volk;   DO: L. Brence;

Dnevni red:

 1. Priprava aktivnosti za redno letno skupščino JKO, ki bo 28.01.2015.
  1. skupščino bo odprl predsednik IO in predlagal delovne organe OZ, ki bo potekal v skladu s pravili JKO in poslovnikom OZ.
  2. Priprava poročil: trije osnutki so že bili podani na tej seji IO in sicer:
   • Poročilo o dejavnosti kluba v 2014 – Srečko Škrlec
   • Finančni plan za 2015 – Srečko Škrlec
   • Predlog koledarja aktivnosti za 2015 – Srečko Škrlec.
  3. Do 15.1.2015 bodo člani IO oziroma vodje dogodkov pripravili še naslednja poročila oziroma predloge za delo v 2015:
   • Finančno poročilo za 2014 – Branka Vnuk in Miro Krajnc.
   • Nadzorni odbor za 2014 – Janko Lah.
   • Disciplinski odbor za 2014 – Marko Dolanc.
   • Poročilo za 2014 in plan za 2015 za aktivnosti pohodov in izletov – Lado Brence.
  4. Predlogo seznama prisotnih za OZ pripravi Miro Krajnc.
  5. Zakusko – pogostitev – organizira Milan Grad.
  6. IO predlaga, da OZ sprejme sklep, naj višine članarin JKO za 2015 ostanejo nespremenjene.
  7. Članske izkaznice so pripravljene in jih razdelimo na OZ – Miro Krajnc.
  8. Knjige M. Zupančiča – Sidranje (darilo vsem članom JKO 2014), bodo na voljo članom, ki jih še niso prejeli – Miro Krajnc.
  9. Potopisno jadralno predavanje bo predstavil član JKO Zlatko Matič, priskrbeti in preveriti moramo opremo – projektor, računalnik, ozvočenje…
  10. Posebno pozorno pripravimo povabilo na OZ za goste, simpatizerje, občane in aktiviste četrtne skupnosti Dravlje, povabilo oddamo najkasneje 12.01.15 – M. Krajnc
 2.  Na prednovoletnem srečanju 28.11.14 je bila izpeljana poskusna anketa, v kateri je 23 prisotnih podalo odgovore na vprašalnik. Po analizi smo sklenili: anketo pripravimo za vse člane v elektronski obliki – S. Škrlec & D. Volk.   Objavljena bo do 12.01.15 in poslana na vse elektronske naslove baze JKO – D.Volk. Člane in simpatizerje JKO prosimo za množični odziv, odgovore pričakujemo do 22.1. 2015. Odgovori na anketo bodo osnova za načrtovanje in izvedbo aktivnosti JKO v 2015.
 3.  RAZNO:
  • IO je potrdil predlog Milana Grada – naročilo darila za vse aktualne člane JKO – kakovostne majice (dobava do OZ in podelitev članom) – Milan Grad.
  • Takoj objavimo razpis – pobudo članom JKO, za podaljšanje verifikacije oziroma pristop med verificirane jadralce JZS.
  • Ponovno z el. pošto objavimo povabilo na OZ vsem zainteresiranim (predvidoma 20.1.15. – Krajnc)
  • Dogovorjeno je z g. Penjalovom, da sodi na 24. regati za pokal JKO 27.- 29.09.2015.

Naslednja redna seja IO bo :   04.02.2015  ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar Bogomir Krajnc – Miro
predsednik  Srečko Škrlec